TARIFFOPPGJØRET Kaia Vang går fra assistent til barnehagemedarbeider, og får minst 8000 kroner i lønnsøkning etter årets tariffoppgjør. Tekst: SIMEN AKER GRIMSRUD Kaia er fornøyd med resultatet D D a Fagbladet snakket med barnehageassistent Kaia Vang før årets tariffoppgjør, ga hun uttrykk for at det var på tide å løfte lønna til assistentene. Hun håpet på et kronetillegg. Resultatet i tariffoppgjøret i Oslo kommune sikrer barnehageassistenten i Utforskeren barnehage minst 8000 kroner mer i året. Det – Det er ikke mange hundrelappene i måneden, men det går i hvert fall den riktige veien, sier hun. I tillegg til de sentrale tilleggene er det satt av penger til lokale forhandlinger og sentrale justeringer. Det vil si at noen yrkesgrupper kan bli flyttet på lønnsstigen. – Jeg håper selvsagt å gå opp et lønnstrinn eller to, sier Vang. utgjør en lønnsøkning på rundt 2,6 prosent. De som er på lønns- Jeg føler at det løfter statusen til yrket. Barnehagemedarbeider Kaia Vang Ny status for assistentene trinn 32 og høyere får et tillegg på Hun er glad for at Fagforbundet 1,9 prosent. har fått gjennomslag for å endre – Jeg er egentlig ganske fornøyd, stillingskoden til barnehageassisog jeg syns oppgjøret har fått en tentene. Fra nå av skal det hete lavlønnsprofil. Selv om de som har mest fra før, får mest, blir i hvert fall gapet tettet litt, sier Vang. Håper på lønnshopp Det er ikke enkelt å få pengene til å strekke til som alenemamma til to når hun lever av ei lønn. En økning på 8000 i året er derfor ikke all verden. barnehagemedarbeider. – Det høres bedre ut å være medarbeider. Jeg føler at det løfter statusen til yrket, kommenterer Vang. Hun er glad hun slapp streik, og er alt i alt fornøyd med resultatet for egen del. – Må vi streike, så er jeg med, men det var veldig deilig å slippe det. LØNNSØKNING: Kaia Vang er ganske fornøyd med et tillegg på minst 8000 kroner i året. Kommunene: – Vant viktige prinsippsaker – Løsningen sikrer alle en reallønnsutvikling, på mer enn 3,3 prosent, skal dette kompense-blir berørt av en eventuell konkurranseog den gir lavlønte kvinner en god uttelling, res i mellomoppgjøret for de kommuneansatte. utsetting. sa Fagforbundets leder Mette Nord etter at Fagforbundet fikk gjennomslag for en ny Hver gang en kommune vurderer å konkurKS- oppgjøret var i havn. garantilønn. Nå skal ingen med 20 års ansien-ranseutsette en tjeneste, skal det utredes Oppgjøret har en ramme på 3,3 prosent, og nitet og full stilling tjene mindre enn 364.000 hvordan det vil påvirke pensjonen til hver alle er sikret minst 8500 kroner i lønnstillegg. kroner, og fra 1. mai neste år skal de tjene enkelt av de ansatte, og dette skal legges fram I tillegg er det avsatt én prosent til lokale minst 377.400. for kommunestyret. forhandlinger. I avtalen med KS heter det at kommunene skal – Dette er et viktig punkt som vi er veldig Hvis frontfagene, etter lokale forhandlinger kartlegge konsekvensene for avtalefestet fornøyd med å ha fått inn i avtalen, sier Mette i industrien, kommer ut med et samlet resultat pensjon (AFP) og pensjonsvilkår hvis ansatte Nord. 4 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR