Tema: Vold mot ansatte DET RINGER: Vold kunne vært unngått om de ansatte hadde flere opplysninger tilgjengelig i bilen, mener sykepleierne som krysser fram og tilbake gjennom Stavanger-natta. sjonsbehovet, og gjort nattjobben mindre risikofylt for sykepleierne på utrykning. Skremmende opplevelser Nå står Nattpatruljen utenfor en stor bygård der trygghetsalarmene kommer tett. Det er absolutt ikke dramatisk hver gang, understreker Elisabeth. – Ofte har folk trykket på alarmen ved en feil. Men vi vet aldri. Plutselig står du der med lommelykten i en fremmed gang og blir møtt av en aggressiv bruker. Noen hallusinerer, andre er bare engstelige. Heldigvis går det som regel greit å snakke dem ned igjen, sier sykepleier Elisabeth Rosland før hun forsvinner inn gjennom nok en inngangsdør. – Flere må varsle Altfor få varsler om avvik og ulovligheter på jobb, sier leder i Fagforbundet Stavanger, Annette Dahl Wiig. – Noen lar være å varsle fordi de ikke har kunnskap om hvordan det gjøres, men det er også mange som ikke tør, sier fagforeningslederen, som mener det er en fryktkultur i Stavanger kommune. – Noen ledere gjør jobben sin og oppfordrer de ansatte til å varsle. Men en del ledere er redd for varsling fordi de tror det vil sette dem i et dårlig lys som ledere. Det er et alvorlig problem fordi konsekvensene av ressursmangel og kutt i for eksempel helse- og omsorgssektoren ikke blir synlig for politikerne, sier Dahl Wiig. Fra Arbeidstilsynets veilder om vold og trusler: • Vold og trusler skal rapporteres og registreres. • Det er store mørketall, mange som utsettes for vold og trusler, rapporter ikke om det. • Mange unnlater å rapportere fordi de anser vold og trusler for å være en del av jobben. • Skriftlige rutiner, tilstrekkelig bemanning, medvirkning og opplæ- ring kan bidra til å forebygge vold. • Tids- og arbeidspress kan gjøre at planlagte tiltak mot vold og trusler ikke gjennomføres. • Tidspress, høyt arbeids- tempo, overtidsarbeid. • Krav om å ta raske og kom- pliserte beslutninger. • Oppgaver uten nødvendige ressurser til å utføre disse. • Arbeidsoppgavene krever kunnskap og ferdigheter man ikke har. • Manglende forutsigbarhet og utrygghet på arbeidsplassen. De som har vært utsatt for vold og trusler oppgir oftere disse arbeidsbetingelsene enn ansatte som ikke er rammet av vold: 14 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR