K Viktig jobb i barnehage – Dyktige barnehageansatte utgjør en forskjell for mange barn, for noen av dem kanskje for resten av livet, sa Gunn Heidi Saltnes fra Utdanningsdirektoratet på Fagforbundets barne- og ung- domsarbeiderkonferanse. Side 28 K Mens du venter på ambulansen Norsk Luftambulanse skapte 80 livreddere blant ansatte på skoler, SFO, aldershjem, sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Finnmark. Alle i jobber der risikoen er stor for at de må redde liv mens ambulansen er på vei. Side 30 K Enkle grep for å få sekstimersdag FOKUS: Hvis flere dagarbeidere går over til to skift – for eksempel ei uke fra klokka 6 til 12 og uka etter fra 12 til 18, vil det gi så stor produktivitetsøkning at det alene kan finansiere kortere arbeidstid, skriver Ole Roger Berg. Side 36 «Å «glemme» en barnehagemilliard kan tolkes på ulike måter, men helt sikkert er det at det legger ekstra press på kommuneøkonomien.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst Eksamensnerver i Aust-Agder Elevene kan mye av faget fra før. Nå lærer de å sette ord på hverdagserfaringene. 24 voksne er i innspurten til eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Side 32 Foto: Titti Brun Fagbladet 6-7/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonKIR