kirke, kultur og oppvekst – Dere har stor påvirkningskraft Veien er kort fra barnehagenes rapportering, via Utdanningsdirektoratet og opp til kunnskapsministeren, ifølge Gunn Heidi Saltnes ved avdeling for skoleutvikling i direktoratet. – Det er dessverre en myte blant mange at en jobb i barnehage er noe alle kan klare helt fint. Vi som har kjennskap til hverdagen i en barnehage, vet jo at dette er en krevende og svært ansvarsfull jobb, sa Saltnes på Fagforbundets barne- og ungdomsarbeiderkonferanse i slutten av april. – Derfor har vi en viktig jobb å gjøre, nemlig å synliggjøre arbeidet i barnehagene. Dyktige barnehageansatte utgjør en forskjell for mange barn, for noen av dem kanskje for resten av livet, sa hun. seheving blir kanalisert via fylkesmennene. synliggjøres bedre i undersøkelser, rapporter Barnehagene rapporterer tilbake til Utdan-og strategier. Fram til nå har de i mange Langsiktig kompetanseutvikling ningsdirektoratet, som sørger for at informa-tilfeller blitt slått sammen med ufaglærte Strategiplanen for kompetanse i framtidas sjon om hva som har fungert og ikke fungert assistenter, men dette skal nå rettes opp. barnehager håper hun skal bidra til å løfte går videre helt opp til utdanningsministeren. – Barne- og ungdomsarbeidere har med seg statusen til de barnehageansatte. Hun håper – Men dere må bruke muligheten til å en viktig ressurs fra sin utdanning som andre også at den kan bidra til at både kommunale rapportere. Da får dere stor påvirkningskraft, barnehageansatte ikke har, nemlig helseperog private barnehager får forutsigbare sa Gunn Heidi Saltnes. spektivet. Ikke minst i forbindelse med arbeidsbetingelser og mulighet til å tenke samhandlingsreformen, forebygging og tidlig langsiktig når det gjelder å utvikle kompe-Helseperspektiv innsats, er dette kunnskap som bør brukes for tansen til sine ansatte. Hun var enig med konferansedeltakerne i at å vise at de er verdifulle ansatte, sa Saltnes. Penger til videreutdanning og kompetan-barne- og ungdomsarbeiderfaget må Tekst og foto: Per Flakstad Uniformsdebatt på bibliotekene En e-post med spørsmål om 1300 besøkende om dagen, og mange av dem hvordan de bibliotekansatte i er nye brukere som ikke aner hvem som jobber her, og dermed spør andre brukere om hjelp i Asker kommune burde kle seg, stedet for de ansatte, sier hun til avisen. har skapt opphetet debatt. Dette skapte debatt – noen seriøse, andre E-postlista «Biblioteknorge» er et diskusjons-ganske tullete som at de bibliotekansatte forum som et par tusen bibliotekansatte er burde gå med røde klovneneser for å være lett innom så å si daglig. Spørsmålet om bekled-gjenkjennelige. ning, og eventuelt uniformering, skapte heftig Nyvalgt leder Mariann Schjeide i Norsk debatt, ifølge Morgenbladet. Bibliotekforening syns det er trist at en slik Det var Live Gulsrud, sjef for Asker bibliotek, debatt blir tøyset bort. Hennes forslag er store, som sendte e-posten. synlige buttons i knallfarger. Da beholder de – Bibliotekarene ved de store bibliotekene ansatte sin klesstil, samtidig som de er lett å har behov for å gjøre seg til kjenne. Vi har kjenne igjen, mener hun. PF VerdIFUll ressUrs: – Barne- og ungdomsarbeidere har viktig kunnskap for barnehagene, sa Gunn Heidi saltnes på Fagforbundets barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. Illustrasjonsfoto: colourbox.com 28 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR