– Kontantstøtten svekker barnehagene Økt kontantstøtte redu- Over 14.000 til serte ikke behovet for barnehageplasser slik regjeringen trodde. Etterspørselen har snarere økt. Men kursen er ikke justert med ekstra penger i revidert nasjonalbudsjett. Dermed skyves ansvaret over på kommunene, som må dekke utgiftene innenfor sine frie inntekter. Kommunenes interesseorganisasjon KS har anslått at det er behov for ca. 500 flere barnehageplasser fra høsten. Samtidig er den økonomiske støtten til barnehagene redusert med over 340 millioner kroner. Illustrasjonsfoto: Werner Juvik ansatte i teater, orkester og opera De ansatte i Den Norske Opera & Ballett, Operaen i Kristiansund og teatrene som er medlem i Norsk Teater- og Orkesterforening, har fått et generelt tillegg på mellom 14.200 og 14.700 kroner. Samtidig ba LO Stat om en protokolltilførsel i oppgjøret med arbeidsgiverforeningen Spekter. Der pekes det på at lønnsnivået ved operaen i Oslo fortsatt er for lavt. I tillegg til lønnstilleggene, er det enighet om å utrede en alternativ pensjonsordning som skal danne grunnlag for forhandlinger i mellomoppgjøret neste år. PF – Dette vil få store konsekvenser for Drammen, sier Aps gruppeleder i byen, Masud Gharahkhani. Barnehagekuttene for Drammens del utgjør 4,4 millioner kroner i år, og hele 10,5 millioner til neste år, forteller han til Fremtiden. Ifølge rådgiver Bjørn Flateby i Drammen tilsvarer kuttene over 50 heldags barnehageplasser. – Vi har ambisjon om å få Norges beste barnehagetilbud, men dette viser i alle fall at vi ikke kan regne med noen hjelp fra regjeringen, mener Masud Gharahkhani, som var Aps ord- førerkandidat ved siste kommunevalg. PF · Barne- og ungdomsarbeider (den teoretiske delen) · Pedagogisk medarbeider · Barn med særskilte behov (60 fagskolepoeng) · Pedagogikk (60 studiepoeng) · Spesialpedagogikk (30 studiepoeng) For mer informasjon: nks.no/pedagogiskefag E-post: info@nks.no | Telefon: 22 59 61 00 NKS Nettstudier har et bredt tilbud til deg som ønsker å øke din kompetanse innen pedagogiske fag. ØK DIN KOMPETANSE! Alle skal ha nytte av ei nettside. Nå er en universell utforming lovpålagt. Videoer skal tekstes, bilder forklares og lenker understrekes. Farger skal være mulig å tyde av fargeblinde. Tekniske nettløsninger bestilt etter juli 2014 er lovpålagt universell utforming. Eksisterende nettsteder har frist fram til første januar 2021 til å tilpasse seg de nye reglene. Forskriften gjelder både for offentlig og privat sektor. På uu.difi.no ligger informasjon om forskriften og hva den betyr for din virksomhet eller for deg som bruker. NBM Nettet er for alle og enhver Illustrasjonsfoto: colourbox.com BrUkerVeNNlIG: Fra 1. juli skal nettløsninger være tilgjenglig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Fagbladet 6-7/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonKIR