Prosjekt «Mens du venter på ambulansen» K Utvidet førstehjelpskurs for brann- og redningspersonell i regi av Norsk Luftambulanse med Fagforbundet som hovedsponsor. K Prosjektet begynte i 2012, og per 1. juni var kurset gjennomført i 63 kommuner. Ytterligere 18 kommuner får kurs i år. K Rundt 1200 brannmannskaper har fått opplæring gjennom prosjektet. K Fagforbundet bidrar med tre millioner kroner årlig. Barnevernspedagog Iris Svalberg gir hjerteredning, mens hjelpepleier Ellen Birkely Lillemo gjør klar hjertestarteren, raskt og forskriftsmessig. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Slik redder de liv D D enne gangen er pasienten ei dukke i et konferanserom på et hotell i Alta, der femti deltakere fra skoler, SFOer, barnehager, sykehjem og hjemmebaserte tjenester gjennomfører Luftambulansens todagers kurs «Mens du venter på ambulansen». Hadde dette vært en virkelig situasjon med en virkelig pasient, ville mulighetene for overlevelse vært mangedoblet med kunnskapen de nå mottar. Skapte 80 livreddere Kurset er laget for brann- og redningspersonell, men denne uka ble to kurs tilbudt alle yrkesgrupper i Fagforbundet Finnmark. – Kursene er en gave til Fagforbundet som takk for bidragene som gjør prosjektet mulig, sier regionsjef Jens Irgens i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. I løpet av to todagerskurs ble det skapt mer enn 80 nye livreddere i fylket. Prosjektet «Mens du venter på ambulansen» begynte i det små for snart tre år siden på Senja. Etter at Fagforbundet gikk inn som hovedsponsor med tre millioner kroner årlig, er kurset arrangert i 63 kommuner landet rundt – om lag 1200 ansatte i brann- og redningsvesen har fått ny og livreddende kunnskap. Men disse to dagene er viet andre yrkesgrupper i Fag forbundet. Folk som daglig omgås et stort antall mennesker, barn, eldre og pleietrengende. Mye kan skje, og hver dag skjer noe et eller annet sted. – Slike kurs får vi aldri nok av, sier sykepleier Åshild Lyngen ved Rypefjord sykehjem. Hun har akkurat gjennomgått Heimlichs manøver sammen med fagarbeider Laila Pettersen fra SFO i Kaiskuru nærmiljøsenter i Alta. En gjennomgang trinn for trinn, fra riktig grep til frigjøring av luftveiene. Laila Pettersen har vært med på å redde liv, takket være kunnskap fra livredningskurs. – Jeg er svømmelærer, og får derfor årlige kurs. Det har jeg hatt bruk for. Det skjer jo faktisk et eller annet nesten hver eneste dag, sier hun. Gir trygghet til bygda – De aller fleste har en dramatisk historie å dele erfaringer fra, forteller en av Norsk Luftambulanses instruktører disse dagene, Kjell Kristian Johansen. – En barnehageansatt er på stedet når det skjer. Har en unge et fremmedlegeme i halsen, så er det den personen som er viktigst før ambulansen rekker fram, påpeker han. – I tillegg gir lokal livredningskunnskap økt trygghet for folk i grisgrendte områder, der det er langt til ambulansen, påpeker instruktør Ole Anthony Hetta. 30 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR