NYTTIG TEORI: – Det er godt å lære å sette ord og begreper på hverdagserfaringer, mener Grethe Steen, Unni Bjørk og Vibeke Osmundsen. Dette skal Du kunne Teorien i barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA) omfatter tre hovedområder med kompetansemål: kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse. Fagarbeideren skal kjenne til den generelle delen av kommunenes oppvekstplan, Utdanningsdirektoratets «Læringsplakaten» som er grunnleggende for alle skoler og opplæringssteder og Kunnskapsdepartementets rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene og er en del av fagkompetansen. I barne- og ungdomsarbeiderfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik: • Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i kommunikasjon med barn og unge, foresatte og andre samarbeidspartnere. Det betyr også å utarbeide planer, referater og dokumentasjon. • Å kunne lese innebærer å holde seg orientert om, bruke og formidle barne- og ungdomslitteratur i pedagogisk arbeid. • Å kunne regne innebærer å beregne kostnader og følge et budsjett. Samt kunne beregne mengde, mål og vekt i forbindelse med matlaging/pedagogisk arbeid. • Å kunne bruke digitale verktøy innebærer å kunne veilede barn og unge i bruk av disse hjelpemidlene. 32 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR