Kaffe, kjeks og kvelDsskole Faglig tyngde, sikre jobbmuligheter og høyere lønn er hovedgrunnen til at 23 kvinner og en mann en kveld i uka studerer pensum som kreves for å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Tekst og foto: TITTI BRUN D D e har tuslet litt stille inn i klasserommet. Pennal, peanøtter, permer og penner letes ut av vesker. Medbrakt salat og matpakker spises i ro. De fleste er kommet rett fra jobben i barnehager og SFOer. Fra Grimstad, Birkeland, Froland og Arendal har de kjørt til Nedenes ungdomsskole utenfor Arendal til ukas kveldsundervisning. Litt mat og kaffe, og praten kommer i gang. Sakte vender energien tilbake. Og når foreleser Anne Grete Reinertsen starter, rettes rygger og tanker mot kapittel sju om konflikthåndtering. Gode og dårlige konflikter – Vi merker det idet barna kommer inn i garderoben. Noe er galt. På ungdomsskolen blir signalene enda tydeligere, jentene venter på gangen og vil til helsesøster, innleder Anne Grete. – Men hva er konflikter? Hva slags typer deler teorien konflikter inn i? Hvilke måter kjenner dere at de kommer til uttrykk? Etter litt tankefull taushet rekker de den ene hånda etter den andre opp i været. – En konflikt kan være god hvis den håndteres godt. Konflikter kan være utviklende. – Noen ganger må ungene få tid til å ordne opp selv. – Noen får alltid skylda. Undersøkelser viser jo at Bråke-Per får skylda for snøballkasting selv på dager han ikke er på skolen. Teori til hverdagsbruk Reinertsen minner om de viktigste teoretikerne som klassen skal kjenne til. Jean Piaget er kjent for å beskrive VERDIKONFLIKTER: – Hvordan håndterer vi 13-åringer som ønsker p-piller? spør foreleser Anne Grete Reinertsen de lærevillige barne- og ungdomsarbeiderne. stadier i den kognitive (erkjennelsesmessige) utviklingen. Han brukte barns problemområder for å bedre forstå deres kognitive vekst og utvikling. – Piaget mente at små barns negative atferd er mer egosentrert, plutselig og tilfeldig. Når de blir ungdommer, blir handlingene mer konkrete. Husker dere? spør Anne-Grete. Og får ettertenksomme nikk tilbake. Noen blar litt febrilsk i permen fra tidligere temaer. For hva het nå de viktigste teoretikerne igjen? – Ta det med ro. Dere har de viktigste stikkordene i < Fagbladet 6-7/2014 < 33 fbaargang2014 fbseksjonKIR