samleheftet, forsikrer Anne Grete. Det er vanskelige navn, men det klarer dere. Det viktigste er å huske noen stikkord og kunne bruke teorien til å tenke selv. Se situasjoner på egen arbeidsplass med friske øyne. Til sengs med Maslow – Dere kan egentlig mye av dette fra før, det er bare noen andre navn. Dere kjenner igjen eksemplene fra barnehagene og SFO-dagen, beroliger Anne Grete Så repetere klassen sammen noen tungeknekkende navn: Lev Vygotsky, han som legger mest vekt på at læringen skjer i et sosialt samspill, han som snakker om voksne som støttepilarer. Etter en liten kraftanstrengelse er stikkord for Urie Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell puttet i en hjerneskuff. Et sukk av utmattelse legger seg over pultene. – Jeg ligger ved siden av mannen min og snakker om Abraham Maslows behovspyramide i søvne. Han liker ikke at jeg snakker om fremmede menn i senga, kommenteres det fra bakerste rad. – Heldigvis for ham er Maslow død for lenge siden, repliseres det fra høyre. – Jammen, det vet jo ikke mannen min. Og fnisingen går over i latter. Det er definitivt tid for pause i undervisningen. «I begynnelsen trodde jeg aldri jeg skulle greie å lære dette. Men faktisk gjør jeg det, og det er gøy.» ELIN LUNDE RAmSLAND Faglig styrke I sola utenfor fortsetter de faglige diskusjonene mellom tre av elevene. De syns det er inspirerende at de er flere fra samme arbeidsplass som tar fagbrev. Det er en fordel at de kan hjelpe hverandre med oppgavene hvis det trengs. Hittil har det gått bra. – Vi er mer oppmerksomme på faglige dilemmaer på arbeidsplassen. På studiet lærer jeg å sette ord og begrep på ting, og jeg forstår nok også sammenhenger på en annen måte, sier Vibeke Osmundsen. – Det er utfyllende til det jeg har tenkt før. Før gikk vi på tur med barna og så etter vårtegn. Nå er jeg mer oppmerksom på å tenke hvorfor det er viktig. Jeg er mer bevisst på lærings- og kompetansemål for barna. Jeg skal gi barna et kunnskapsgrunnlag, legger Grethe Steen til. Inspirerende lærer De er enige om at det kan være tungt å komme seg av sted etter jobb. Men trøttheten går alltid over fordi faget er interessant. Ingen av dem tør å være borte fra forelesningene. – Anne Grete gir så gode eksempler både fra barnehage, skole og fritidsklubb. Hun gir oss knagger og sammenhenger som jeg kjenner igjen fra min arbeidshverdag. Hun er en faglig sterk og en behaglig lærer, mener Unni Bjørk. 34 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR