i KRiG OG KJÆRliGheT: et kjærestepar tar en pause mens politiet går løs på Vm-opprørere i Belo horizonte. Detskulle bli den perfektefesten. Verdens største begivenhet, VMifotball,harakkuratstartet ifotballlandetframfor noen– Tekst: Jamil Chade Foto: midiaNiNJa etlandifullekspansjon –Brasil. A A rrangørene av festen, Fifa og Brasils myndigheter, har glemt én ting. At brasilianerne ikke bare er supportere. De er samfunnsborgere som demonstrerer og krever et bedre demokrati: De forlanger å få en forklaring på pengebruken, selv om det dreier seg om en nasjonal lidenskap som fotball. VM i fotball 2014 kan gå inn i historien av en annen grunn enn fotball. For første gang er store deler av befolkningen kritisk til verdensmesterskapet. De er irritert over de store summene som er brukt på å bygge nye fotballstadioner, og framfor alt over løgnen de ble servert om hva begivenheten skulle koste. Og mest uventet av alt – VM blir bestridt nettopp av et samfunn som er kjent i hele verden for å ha en kultur der fotball er en av grunnpilarene. Enorme overskridelser Denne kritiske holdningen er ikke tilfeldig. Tallene for VM 2014 er ganske imponerende. VM i Brasil vil koste tre ganger så mye som det ble beregnet i 2007. Bare stadionene vil koste det samme som alt Tyskland måtte ut med i 2006 pluss det Sør-Afrika brukte i 2010. Det blir med andre ord historiens dyreste fotball-VM. Byggearbeidene er overpriset, forsinkelsene har sikret større innsprøyting av offentlige penger, og det er bare en liten gruppe som kommer til å tjene noe på VM. I over ti år har jeg samlet historier og fakta om hva som ligger bak forberedelsene i Brasil, og dette har jeg skrevet om i boka A Copa como Ela é (VM i virkeligheten). Blant alle historiene om offentlige skandaler, er logikken bak bygging av stadionene en av dem som fanger mest oppmerksomhet. I hovedstaden Brasilia har de bygd verdens tredje dyreste stadion, men der har de ingen fotballag. Arenaen ble dessuten dobbelt så dyr som planlagt. I byen Manaus har de revet et stadion som var satt opp av militærdiktaturet, og bygd et nytt palass midt i Amazonas som ikke tjener til noe. Fifa ba Brasil om å arrangere VM i åtte byer. Av politiske årsaker bestemte Brasil seg for å bygge tolv nye fotballstadioner. Brasilianernes opprør skyldes delvis at det er folket selv som må betale regningen. I 2007 ble det lovet atoffentlige midler ikke skulle brukes til å bygge stadioner. Åtte av ni dollar som brukes i dag, blir lånt ut eller gitt av myndighetene. Folket får svi Økonomien i Brasil har vokst de ti siste årene, og fattigdommen er redusert. Men det er bare begynnelsen. Trolig vil det ta 50 år før de klarer å redusere sosiale ulikheter. Fremdeles bor millioner av mennesker i favelaer, uten innlagt vann og kloakk. Det fins millioner av analfabeter. Det fins millioner av foreldre som ikke vet hva de skal gjøre når barna blir syke. Hva føler en far som ikke får legehjelp til sønnen, men ser at myndighetene har brukt av hans penger til å bygge fotballstadion i hans bydel? Ingen brasiliansk by kommer til å gjennomgå en fornyelse, slik Barcelona ble forandret i 1992. Det ble lovet et titalls byggeprosjekter, men lovnaden er bare tomme ord. Det er derfor ikke tilfeldig at nesten halvparten av den brasilianske befolkningen er kritisk til verdensmesterskapet. På mange måter er VM allerede over. Vi vet bare ikke hvem som vant på banen. Brasil har ikke benyttet seg av < Fagbladet 6-7/2014 < 49 fbaargang2014 fbseksjonKIR