Debatt TibeTsaken Feige topppolitikere Det var en stor skuffelse at verken regjeringen eller stortingspresidenten ville treffe Dalai Lama, men det kom ikke som noen overraskelse. Jeg syns det er meget inkonsekvent at først gir vi Dalai Lama fredsprisen, men noen år senere vender våre myndigheter ham ryggen som om det å gi ham fredsprisen var en feil handling. Ære være sametingspresidenten som kom som den barmhjertige samaritan etter at statsministeren og stortingspresidenten gikk forbi slik presten og levitten i sin tid gjorde med den forslåtte mannen i ørkenen. Samene kan være stolt av sametingspresidenten. Jeg skjemmes over regjeringens og stortingspresidentens holdning til Dalai Lama. For å gjøre en lang historie kort: Tibet har en lang historie som selvstendig stat før kineserne okkuperte det i 1950. Dalai Lama forsøkte å gjøre det beste ut av situasjonen, men ble i 1959 nødt til å flykte til India hvor han siden har bodd og ledet den tibetanske eksilregjeringen. Dessverre er det få som har løftet en finger for Tibet. I år feirer Norge 200 år med egen grunnlov. Vi vet at suvereniteten er alfa og omega for et land. Alt dette har Tibet mistet. Det er også skuffende at norske styresmakter ikke bryr seg om at kineserne driver med tortur og undertrykkelse av folk i Tibet. Andre steder dette finner sted, reagerer de. De burde prøve å få i gang en boikott av Kina på samme måte som vi i sin tid boikottet Sør-Afrika. Det ga jo gode resultater. Jeg oppfordrer herved norske sYkeLØnn Frp-forslag vil øke sykefraværet Jeg er svært bekymret og kritisk til at Frp vil vurdere å endre reglene i sykelønnsordningen. I dag får vi 100 prosent sykelønn fra første dag vi blir syk og er borte fra jobb. Det er en veldig god og trygg ordning for arbeidsfolk, en ordning som sikrer at vi kan beholde hus og eiendeler selv om vi blir rammet av sykdom. Frp ønsker å kutte sykelønna til 80 prosent. De begrunner det med at de mener sykefraværet vil minske ved å redusere utbetalingene, og viser til en FN-rapport som viser at Norge er et av landene som har friskest befolkning, men et av de høyeste sykefraværene i Europa. Frps forslag vil først og fremst ramme familier med små barn, enslige foreldre, unge mennesker og generelt folk med dårlig økonomi. Folk flest vil tape penger, og styresmakter og andre som har innflytelse, til å prøve å hjelpe Tibet. Det er ingen skam å snu! Jan S. Halvorsen kOMMUneansaTT Paradoksal pensjonistlønn En arbeidsrettsdom fra i fjor sommer har ført til mange paradokser og forskjellsbehand ling for kommunale alderspen sjonister som ønsker å stå litt lenger i arbeid. Det synes å være opplest og vedtatt at samfunnet må legge til ingen blir friskere av å få mindre penger. Jeg mener forslaget heller vil øke sykefraværet. Om jeg blir rammet av forkjølelse, vil jeg ikke ha råd til å bli hjemme for å bli frisk. Isteden stiller jeg opp på skolen der jeg jobber. Der møter jeg mange mennesker som lett kan bli smittet og igjen smitte andre. Jeg er ganske sikker på at kvaliteten i arbeidslivet vil bli svekket, og vi vil ikke være i verdenstoppen når det gjelder friskest befolkning. rette for at pensjonister med restarbeidskraft skal kunne arbeide ut over ordinær pensjonsalder når de selv ønsker det og arbeidsgiver har behov for det. Med andre ord en vinn-vinn-situasjon både for den det gjelder og for samfunnet. Både nå og i framtida er det bruk for den arbeidskraft og kompetanse som slik stilles til disposisjon, uten at det behøver å fortrenge yngre som er på vei inn på arbeidsmarkedet. De fleste som fortsetter å arbeide noen år etter oppnådd pensjonsalder, trapper ned til deltidsstilling. Hvordan følges NEI TIL FRP-FORSLAG: Det er bedre å kunne være hjemme med full lønn når vi blir syke, enn å presse seg på jobb og smitte alle andre. Illustrasjonsfoto: colourbox.com To viktige årsaker til at Norges befolkning er blant de friskeste, er rett og slett dagens sykelønnsordning og gode og trygge offentlige tjenester. Vi kan dra til legen når vi er dårlig, betale en egenandel, bli behandlet, dra hjem og bli frisk, for så å komme tilbake på jobb – motivert og uten å ha tapt lønn. Mitt svar til Frp er derfor at vi må styrke dagens ordninger istedenfor å svekke dem. Saman Al-Dehesi, leder i LO Trondheim ungdom så dette opp i kommunal sektor? Fjorårets arbeidsrettdom slår fast at alle småstillinger skal meldes inn i pensjonskassen. Flott. Også pensjonister som er engasjert i deltidsstilling, ble omfattet av dommen. De fikk to valg: a) Dersom du fortsetter i jobben med samme lønn som du hadde tidligere, blir du meldt inn i pensjonskassa (KLP) igjen, arbeidsgiver må betale inn pensjon for deg, og du trekkes egenandel. For arbeidsgiver betyr dette en tilleggsutgift på rundt 20 52 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR