Når det gjelder en du kjenner Det er lettere å være opptatt av vår nestes ve og vel når det er noen i familien eller i nærmiljøet det gjelder. Det ser vi også når myndighetene vil sende godt etablerte asylsøkere i en kommune ut av landet. Da slår lokalsamfunnet ring om dem – til og med folk som er generelt kritisk til å få flere fremmede her til lands. På samme måte er det ikke så enkelt for kommunepolitikerne å fatte vedtak som går ut over kommunens innbyggere når de kjenner følgene av det de vedtar og hvem som får unngjelde. Da årets kommuneoppgjør kom i havn på overtid, var det derfor ett punkt i avtalen med KS som var spesielt gledelig – at kommunene nå er pålagt å kartlegge konsekvensene for ansatte som vil bli berørt av en eventuell konkurranseutsetting. Hver gang en kommune vurderer å konkurranseutsette eller privatisere en tjeneste, skal det utredes hvordan det vil påvirke pensjonen og også lønns- og arbeidsvilkårene til hver enkelt av de ansatte, og dette skal legges fram for kommunestyret. I Norge er lønns- og pensjonskostnader opp mot 20 prosent lavere hos kommersielle driftere på velferdsområdet enn hos kommuner og ideelle aktører. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor kommersielle står klar til å overta døra. Kommunestyremøtene hvis anbudsspøkelset banker på «Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor kommersielle selskaper ta inn over seg hva konkurranseutsetting kan bety for de ansatte. For hver især. Enda bedre er det hvis de i tillegg må se dem i øynene. I noen kommuner har ansatte troppet opp i kommunestyret og fortalt hva det vil bety for dem om arbeidsplassen deres blir lagt ut på anbud. Og flere steder har de folkevalgte snudd. Selv de ivrigste forkjemperne for konkurranseutsettingen. Det er ofte lettere å ta hensyn til folk når du blir nærmere kjent med dem. Husk det er åpne for alle. offentlig sektor.» selskaper står klar til å overta offentlig sektor, for her er det penger å hente. Det er verre for de ansatte, som taper lønn og pensjon. Mange av dem er lavlønte kvinner. Derfor er det så bra at kommu- Ansvarlig redaktør nepolitikerne nå blir nødt til å Tegning: Vidar Eriksen Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal http://medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 50 40 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2013: 336.756 Redaksjonen avsluttet 11. juni 2014 Fagbladet 6-7/2014 < 3 fbaargang2014 fbseksjonKON