Fagforbundets medlemmer er omfattet av mange andre mindre tariffoppgjør. Følg disse på www.fagbladet.no Oslo: Godt fornøyd med fordelingen Lønnsøkningen i Oslo, som er et eget tariffområde, har en ramme på 3,3 prosent, og alle får minst 8000 kroner i sentralt tillegg. 0,6 prosent av lønnspotten skal fordeles lokalt, og det er også satt av penger til sentrale justeringer for enkelte yrkesgrupper. – Vi står ganske alene om å kreve at alt blir gitt i sentrale tillegg, så vi er godt fornøyd med hvordan den økonomiske rammen ble fordelt, sier forhandlingsleder Mari Sanden i Fagforbundet Oslo. – Jeg føler vi har ivaretatt de lavlønte, sier Sanden. FORNØYD: Mari Sanden er tilfreds med Oslo-oppgjøret og mener de lavlønte ble ivaretatt. Foto: Simen Aker Grimsrud Kommuneoppgjøret (KS) K Generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 8500 kroner til alle, med virkning fra 1. mai. K Alle minstelønnssatsene heves fra samme dato. K Nytt lønnssystem med flere ansiennitetsopprykk, og sikring mot at tidligere lokale tillegg «spises opp» av senere sentrale tillegg. K 1 prosent til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. juli. K Bestemmelser som sikrer at ansatte som skades på fritida av pasienter, elever og klienter m.m. kan få yrkesskadeerstatning. K Ansatte med AFP som er beregnet etter tjenestepensjonsordningen kan arbeide så mye de vil på pensjonistavlønning på 180 kroner i timen. Oslo-oppgjøret K Minimum 8000 til alle, pluss lokale tillegg og eventuelle sentrale justeringer. K Lørdags- og søndagstillegg økt med 10 kr i timen, til 75 kr for dem som tar belastningen med å jobbe mer enn 19 helger i året. K Hevet ulempetillegget for brannpersonale ved 110-sentralen med 3000 kroner. K Forsterket avtaleverket i forhold til kompetanseheving. K Forsterket avtaleverket i for lærlinger. K Stillingskoden for barnehageassistent endres til barnehagemedarbeider. K Stillingskoden for førskolelærer endres til barnehagelærer. Sykehusoppgjøret K Generelt tillegg til alle på 3,5 prosent i stillingsgruppe 1 til 5, minimum 10.000 kroner. K Øvrige medlemmer som er omfattet av overenskomsten får et generelt tillegg på minst 10.000. K Alle minstelønnssatser er hevet, 10-årstrinnet mest. K Hovedtillitsvalgte får en markert lønnsøkning, minstelønn er endret til 400.000 kroner. K På samme måte som i kommuneoppgjøret, inneholder avtalen at arbeidsgiver skal kartlegge konsekvensene for de ansatte ved utskilling, anbud og konkurranseutsetting av tjenester. K Alle tillegg gjelder fra 1. juli. Fagbladet 6-7/2014 < 5 fbaargang2014 fbseksjonKON