AKTUELT Færre på tiltak 88.906 mennesker var helt arbeidsløse eller på tiltak i mai i år. Det er 3100 flere enn på samme tid i fjor, og etter at arbeidsløsheten gikk litt ned de første månedene i år, viser maitallene en kraftig økning. En av årsakene er at det nå er færre tiltaksplasser, og dermed blir det flere helt ledige, ifølge Nav-direktør Joakim Lystad. Pensjonistene er skuffet over Frps løftebrudd Pensjonistforbundet er svært skuffet over at Arbeidsdepartementet ikke fjernet underreguleringen på 0,75 prosent i trygdeoppgjøret. De siste årene har de løpende pensjonene blitt regulert i tråd med lønnsveksten i arbeidslivet minus 0,75 prosent. Senest ved fjorårets mellomoppgjør leverte Pensjonistforbundet, der blant annet Fagforbundet er representert, en protokolltilførsel med krav om å endre dette. Skulle fjerne I årets oppgjør hadde pensjonistene stor tro på at de ville få SKUFFET: Bjørg Hageløkken i Fagforbundets pensjonistutvalg mener Frp brøt valgkampløfte i trygdeoppgjøret. Norges rikeste stikker fra De store ulikhetene mellom mennesker er i ferd med å ødelegge det som er bygd opp siden midten av forrige århundre. Foreløpig merker vi ikke så mye til det i vårt land, men skal vi tro internasjonale forskere og økonomer, er ulikhetene økende også i de skandinaviske landene. En fransk økonom som heter Thomas Piketty, har bidratt til å løfte diskusjonen om ulikhet. Mange kaller boka hans, Capital in the Twenty-First Century, for årets bok. Piketty har råd for hvordan vi kan møte den økende ulikheten, og han peker på mulighetene vi har gjennom skattlegging. Det bør være progressiv skatt på alle kapitalbevegelser, vi må aller rikeste bør være over 80 prosent. Piketty anbefaler å løfte debatten om skatt i åra som kommer. Organisasjoner som OECD og det internasjonale pengefondet (IMF) er også bekymret for den økende ulikheten, og mener den kan skape sosial uro og hemme den økonomiske veksten. Begge organisasjoner har lagt til side gamle budskap om at den økonomiske veksten vil lide med en jevnere fordeling av inntekt og formue. Nå mener de tvert imot at det kan være rom for å øke skatten for dem med høyest inntekt og formue. I følge OECD stikker de aller ha formuesskatt og arveskatt. Han mener dessuten at toppskatten for de Mette Nord, forbundsleder gjennomslag for kravet om å fjerne underreguleringen. Bakgrunnen er at Fremskrittspartiet både i valgkampen i fjor og i partiprogrammet for denne stortingsperioden mente at pensjonistene måtte få den samme kjøpekraftutviklingen som resten av befolkningen, uten at noe skulle trekkes fra. – Uten at jeg vet det sikkert, tror jeg mange stemte på Frp i fjor høst nettopp fordi partiet hadde lovet å fjerne underreguleringen på 0,75 prosent, sier leder av pensjonistutvalget i Fagforbundet, Bjørg Hageløkken. – Når vi nå skulle drøfte trygdeoppgjøret, ville Frp-statsråd Robert Eriksson ikke engang ta opp temaet. Tekst og foto: PER FLAKSTAd rikeste i Norge av gårde med en økende del av landets inntekter. Den borgerlige regjeringen har kommet i en viss «skattepine». Solberg-regjeringen vil ha skattelette, men uttrykker bekymring for velferdsstatens framtid og bærekraft. Regjeringspartiene foreslår innstramninger i velferdsordninger vi har i dag, for eksempel i sykelønna. Hvorfor ikke gjøre som OECD foreslår, høyere skatter for de rikeste? Den beste måten å sikre en framtidsretta og bærekraftig velferdsstat på, er ved at innbyggerne betaler en rettferdig skatt. Fagforbundet ser med bekymring på at forskjellene mellom fattig og rik øker. Vi mener at en sterk arbeiderbevegelse og miljøer som deler vårt verdigrunnlag, må motarbeide denne utviklingen. Den beste medisinen mot ulikhet er et organisert og anstendig arbeidsliv og en velfungerende velferdsstat som tar vare på innbyggerne sine. 6 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON