Når du vil lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet i tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr en rekke kurs, konferanser, studier og bestillingsoppdrag rettet mot offentlig sektor for å videreutvikle medarbeidere, eksempler er: Kurs: Konferanser: • Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet • Ansettelse og oppsigelse • Kommunaløkonomisk konferanse • Arbeidsgivers styringsrett • Ny kommunereform - Demokratireform eller statlig tvang? • Ansattes ytringsfrihet • Effektiv konfliktløsning, Jan Atle Andersen • Den vanskelige samtalen • Vold og voldsforståelse • Saksbehandling og forvaltningsrett • Pensjonsordningene i offentlig sektor • Pensjonering eller framleis yrkesaktiv • Kursstige bad • Renholdsledelse • Kurslederkurs i mestring av depresjon og belastning (KiD, KiB, DU) Bestillingsoppdrag: Studier (fra 5-60 studiepoeng): • Lederutdanning helse og omsorg • Aktiv omsorg • Veiledning og coaching • Høgskolestudiet Barne- og ungdomsarbeid • Barn og unges forhold til digitale medier • Nevrobiologisk forståelse av skader etter omsorgssvikt og overgrep mot barn • Funksjonshemmede og seksualitet Fagakademiet er samarbeidspartner for utvikling av kompetanse iulike organisasjoner og virksomheter. Vi tilbyr aktuelle kurs, studier og konferanser, som vi skreddersyr slik at oppdragsgiver får: • tilpasset innholdet til organisasjonens behov og mål• tilrettelagt gjennomføring av kurs og studier på tidspunkter og steder som passer organisasjonens ansatte og/ellerorganisasjonens prosesser • best mulig læring/utvikling i organisasjonenLes mer på fagakademiet.no fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 26 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON