«Det er dei same utfor dringane vi ser her heime som har råka kollegaer i EU så brutalt» Side 38 Seksjonsleder Britt Silseth Kontor ogadministrasjon K Bryter arkivloven Arkivloven brytes i mange kommuner. Nå varsler Riksarkivet tilsyn i alle kommuner for å få arkivplanene opp på dagsorden. Side 28 K Cybersikkerhet Det er vanskelig å beskytte seg mot overvåkning på internett, og regler for bedre personvern kan ligge langt fram i tid. Fram til da er det lurt å vise nettvett. Side 30 K Enkle grep for å få sekstimersdag FOKUS: Hvis flere dagarbeidere går over til to skift – for eksempel ei uke fra klokka 6 til 12 og uka etter fra 12 til 18, vil det gi så stor produktivitetsøkning at det alene kan finansiere kortere arbeidstid, skriver Ole Roger Berg. Side 36 Foto: Erik M. Sundt Trenger ikke annonsere Tiltaksbedriften Ilas er populær i nabolaget. Her selger de unna sykler og data- maskiner til populære priser. Side 32 Fagbladet 6-7/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonKON