kontor og administrasjon Vil opprette portørfag Utdanningsdirektoratet har sendt ut et høringsforslag om å opprette portørfaget. Bakgrunnen er at Fagforbundet sammen med Spekter, Virke, KS og Delta har søkt om at portørfaget blir opprettet som nytt lærefag. Søknaden er anbefalt av Faglig råd for helse- og oppvekstfag. I forslaget fra direktoratet skal faget ligge i utdanningsprogrammet for helse- og oppvekstfag, og skal bygge på Vg2 helsearbeiderfag, Vg2 helseservicefag eller Vg2 ambulansefag. KES Foto: Marcus Liebold, Riksarkivet TROR PÅ TILSYN: – Når et offentlig organ kommer på tilsyn, må ledelsen sette seg ned og høre hva vi har å si, sier Marius Bjørnson Hofstad i Riksarkivet. Han mener tilsyn kan gi et godt gjennomslag for arkivplanen. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Gir blaffen i arkivet Mange kommuner bryter arkivplan, ifølge leder i faggruppa for Nettet er for alle Alle skal ha nytte av en nettside. Nå er arkivansatte i Fagforbundet, Sidsel Liborg. arkivloven, ifølge Riksarkivets Hun mener kommuner mangler arkivplan kommuneundersøkelse. fordi ledelsen ikke har prioritert det. universell utforming lovpålagt. Videoer skal tekstes, bilder forklares og lenker understrekes. Farger skal være mulig å tyde av fargeblinde. Tekniske nettløsninger bestilt etter juli 2014 er lovpålagt å ha universell utforming. Eksisterende nettsteder har frist fram til 2021. – Målet med universelt utformede løsninger er at de er tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne, sier Malin Rygg, seksjonssjef, tilsyn for universell utforming av IKT i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Forskriften om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en del av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Difi skal føre tilsyn med at kravene blir fulgt, og de har opprettet nettsiden uu.difi.no med informasjon om hva forskriften betyr for din virksomhet eller for deg som bruker. NBM Tilsynskoordinator Marius Bjørnson Hofstad i Riksarkivet har blitt møtt med utsagn som «arkivloven er den jeg bryter med best samvittighet» fra kommuneledelsen når han har vært på tilsyn. – Alle kommuner er ulike, men generelt prioriteres ofte arkiv lavt, sier Hofstad. I Riskarkivets nylige kommuneunder- søkelse kom det fram at så mange som 170 kommuner mangler arkivplan, og dermed bryter de arkivloven. – Det er en lovpålagt oppgave å ha arkivplan. Kommunen bør være seg sitt ansvar bevisst, legger Hofstad til, men understreker samtidig at utviklingen går i riktig retning. – Ingen unnskyldning På arkivplan.no kan kommunene få ferdige standardiserte maler. – Malene forenkler arbeidet, og det fins derfor ingen unnskyldning for ikke å ha en – Arkivarbeid har vært en jobb som den sist ansatte gjerne blir satt til. Ofte en person med flere andre oppgaver i tilegg, sier Liborg. Etterspør kompetanse Liborg mener det har blitt økt bevissthet om at en del av vår historie kan gå tapt hvis ikke arkivaliene blir ordentlig tatt vare på, og Marius B. Hofstad opplever at kommuneledere etterspør arkivkompetanse oftere nå. – Jeg ser en tendens til at ledelsen ønsker folk med arkivfaglig utdanning, sier han. Arkivplanen er en indeks over ulike typer arkiv og fagsystemer. Uten den kan både innbyggere og kommuneadministrasjonen miste oversikten. – Arkivplanen viser hvordan kommunen er organisert politisk og administrativt, og hvilke lover og regler kommunen må følge, avslutter Liborg. Tekst: NINa BeRggReN MONSeN 28 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON