Illustrasjonsfoto: colourbox.comIllustrasjonsfoto: colourbox.com Uniformsdebatt på bibliotekene En e-post med spørsmål om hvordan de bibliotekansatte i Asker kommune burde kle seg, har skapt opphetet debatt. E-postlista «Biblioteknorge» er et diskusjonsforum som et par tusen bibliotekansatte er innom så å si daglig. Spørsmålet om bekledning, og eventuelt uniformering, skapte heftig debatt, ifølge Morgenbladet. Det var Live Gulsrud, sjef for Asker bibliotek, som sendte e-posten. – Bibliotekarene ved de store bibliotekene har behov for å gjøre seg til kjenne. Vi har 1300 besøkende om dagen, og mange av dem er nye brukere som ikke aner hvem som jobber her, og dermed spør de andre brukere om hjelp i stedet for de ansatte, sier hun til avisen. Dette skapte debatt – noen seriøse, andre ganske tullete som at de ansatte bør gå med røde klovneneser. Nyvalgt leder Mariann Schjeide i Norsk Bibliotekforening syns det er trist at en slik debatt blir tøyset bort. Hennes forslag er store, synlige buttons i knallfarger. Da beholder de ansatte sin personlige klesstil, samtidig som de er lett å kjenne igjen, mener hun. PF Nytt sykehus velger bort sekretærene Innen nye Kirkenes sykehus åpner om fire år, kan 12 sekretærstillinger forsvinne. Helsesekretærene føler seg utsatt. Hovedtillitsvalgt Anita V. Danielsen merker allerede at helsesekretærene mister arbeidsoppgaver. – Vi føler oss som en ubenyttet Hun bekrefter at klinikken vurderer å fjerne 12 merkantile stillinger, men at ikke alle nødvendigvis er helsesekretærer. Det nye sykehuset skal ifølge Jørgensen ha færre skranker, og trenger derfor ikke like mange sekretærstillinger. Vil avlaste legene Helsesekretærene Devold og Danielsen skulle ønske at ledelsen så på helsesekre ressurs. Vi får ikke brukt kompetansen vår, sier hun. Kollegaen hennes, Gunvor Devold, stemmer i: – Vi mister oppgaver. I stedet gir vi opplæring til legene og sykeplei« Leger bruker i snitt kun 43 prosent av arbeidstida pasient-rettet. Det er uhensiktsmessig, og vi mener det er et stort behov for mer merkantilt personell.» Hege gjessing, president i Den norske legeforeningen på Fagforbundets sykehuskonferanse 2014 tærene med friske øyne i planleggingen av det nye, moderne sykehuset, og viser til tidligere artikler i Fagbladet om sykehus som har brukt kompetansen til helsesekretærene til å avlaste legene erne for at de skal ta over vår jobb. Ifølge Danielsen bruker legene mye tid på sekretæroppgaver, som koding, journalskriving og registrering. – Dette arbeidet gjøres mer effektivt og kvalitetssikkert av helsesekretærene, legger hun til. Færre skranker Klinikksjef ved sykehuset, Rita Jørgensen, skriver i en e-post at hun ikke utelukker «noe jobbglidning fra leger eller sykepleiere til helsesekretærer.» ute på avdelingene (blant annet i nr. 9/2013 og 1/2014). Mens ny teknologi tar over en del av de tradisjonelle oppgavene til helsesekretærene, dukker det samtidig opp nye oppgaver hvor helsesekretærene kan være til nytte. – Vi vil og kan jobbe på hele syke- huset, på laboratoriet og poliklinikkene og vi kan assistere legene, slik de gjør på sykehuset i Vestfold og Ringerike, sier Danielsen. Tekst: NINa BeRggReN MONSeN INgeN geVINST: anita V. Danielsen sier sykehuset vil kvitte seg med helsesekretærer og overlate oppgaver til sykepleiere og leger. – Jeg ser ingen økonomisk gevinst i dette. Legene er dyre helsesekretærer, sier hun. Foto: Werner Juvik Fagbladet 6-7/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonKON