sykler Han har syklet hele livet. Men det var først da Rune Klarholm fikk gikt og kom på tiltak, at sykkelen ble jobb. Nå er han delvis ufør og delvis sjef på sykkelbutikken på tiltaksbedriften Ilas. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT T T o dager i uka setter han seg i bilen for å hente sykler på Grønmo gjenbruksstasjon. Som regel finner han noen som er verdt å ta med seg, enten til reparasjon og salg, eller for å ta vare på delene. På veien ut til gjenbruksstasjonen i hovedstadens utkant prater Rune Klarholm (58) løst og fast om arbeidsrutinene i sykkelutsalget på Ilas. Han forteller også om sin egen vei dit; om tømreren som ikke lenger klarte å holde hammeren. Både finmotorikken og gripeevnen var svekket på grunn av slitasjegikt. – Jeg kan gjøre det meste, men alt tar lengre tid nå, sier han. Tilrettelagt med variasjon Rune Klarholm måtte erkjenne at karrieren som tømrer var over. Men arbeide ville han. Gjennom Nav fikk han delta på et arbeidsavklaringstiltak. Han havnet på serviceavdelingen på Ilas hvor han vasket trapper og kjørte gressklipper. – Men ristinga på gressklipperen ga smerter i hendene. Etter videre utprøving og arbeidspraksis i skjerma virksomhet, fikk Klarholm endelig vedtak om tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift. Siden har han arbeidet på sykkelbutikken hvor han nå er butikksjef. – Arbeidet må være tilrettelagt. Jeg må blant annet kunne sette meg ned innimellom. Etter et liv på sykkel var ikke sykkelbutikken den verste arbeidsplassen. – Jeg har alltid vært sykkelinteressert, forteller han. I all beskjedenhet nevner han at han har syklet Trondheim– Oslo 11 ganger, med beste resultat på tida 16,40. Ulike arbeidsplasser internt De aller fleste som kommer til en tiltaksbedrift, går først gjennom en avklaringsfase på opptil 12 uker. Målet er en plass i det ordinære arbeidslivet. Men for noen er dette et urealistisk mål. Dersom de ikke får jobb på en varig tilrettelagt arbeidsplass eller blir 100 prosent uføre, kan tilrettelagt arbeid i attføringsbedrift være løsningen. – Ilas har mange ulike avdelinger, og på de aller fleste arbeider ansatte og deltakerne sammen, forteller Rune Hammer. Han leder ett av to team. Sammen med åtte ARBEIDSLINJA: – Stadig flere av deltakerne våre loses ut i det ordinære arbeidsmarkedet, sier attføringsleder Herdis Nundal og Rune Hammer. < Fagbladet 6-7/2014 < 33 fbaargang2014 fbseksjonKON