colourbox.com 121267834591011121267834591011colourbox.com 121267834591011121267834591011 bedriftene skape mange nye arbeidsplasser. Noen sektorer bør nok holdes utenfor to-skiftsystemet, for eksempel undervisningssektoren. I en spørreundersøkelse gjennomført av Fagforbundet i 2001, var over halvparten av befolkningen positive til å få seks timers arbeidsdag i bytte mot å jobbe to skift. De med kortest utdanning var mest positive. Utfordringen er å få til overføringsordninger mellom de bedriftene som får stor produktivitetsvekst og de som får liten eller ingen. Dette kan for eksempel gjøres gjennom skattesystemet. Derfor må vi få til en samlet innføring av sekstimersdagen for alle arbeidstakere slik at samfunnets samlede produktivitetsøkning kan fordeles mellom bedrifter og ansatte i alle deler av arbeidslivet. ENKLE ENDRINGER: Både ansatte og arbeidsgivere kan tjene på å innføre seks timers arbeidsdag hvis dagarbeidere samtidig går over til å jobbe to skift. I tillegg til den direkte virkningen for bedrifter og offentlige tjenester, vil et arbeidsliv basert på to-skiftordningen, ha mange andre positive virkninger for storsamfunnet. Bare tenk på alle kontorlokaler som kan frigjøres og omgjøres til boliger. Bare tenk på at trafikken vil fordele seg over større deler av døgnet, slik at det blir mindre behov for store motorveier inn og ut av byene for å ta unna rushtida. Det blir også mye lettere å drive en effektiv kollektivtrafikk uten den store rushtrafikken, spesielt i byområder. Bare tenk på at behovet for åpningstider langt ut over kveldene i butikkene blir mye mindre, da de fleste kan handle enten før eller etter arbeidstida. Offentlige kontorer blir mye lettere tilgjengelig for alle av samme årsak, osv. Det fins titusenvis av arbeidsledige som vil få mye større muligheter til jobb med dette systemet. Det fins 100.000 undersysselsatte på ufrivillig deltid som vil få muligheter til heltidsjobb. Det fins 300.000 slitne arbeidsfolk som vil få muligheten til å stå i jobb til pensjonsalderen og få en verdig avgang. Det finnes titusenvis av småbarnsforeldre som får overskudd til å bruke mer tid på barna. Og ikke minst fins det en million dobbeltarbeidende kvinner som trenger en kortere arbeidsdag. Kort sagt har vi alle, både individuelt og som samfunn, et akutt behov for å få innført sekstimersdagen/30 timers uke. Nå må vi diskutere hvilken strategi vi skal velge. Og dette er mitt forslag. Fagbladet 6-7/2014 < 37 fbaargang2014 fbseksjonKON