STREIKER: Frisørene Arberije (til venstre), Ingvild og Anne sitter streikevakt utenfor Maja’s salong i Kristiansand sammen med Katja Kålheim, styremedlem i Frisørenes Fagforening. Stor støtte til streikende frisører Frisørene i Fagforbundet har fått sympati og støtte etter at de ble tvunget ut i streik torsdag 4. juni. Mange – fra den jevne frisørkunde til LOs politiske ledelse. Han mener arbeidsgiverne ikke nestleder Tor-Arne Solbakken – har gitt massiv tar frisørene på alvor som profesjonelle yrkes- støtte til de 33 frisørene i Kristiansand og utøvere med høy kompetanse. Trondheim som var tatt ut i streik da Fagbladet – Mange frisører tør ikke fortelle venner og gikk i trykken. familie hva de tjener. Det er flaut fordi inntekten En skisse til ny tariffavtale inneholdt blant er så lav. NHO mener vi må bidra til å snakke annet ny minstelønn på mellom 145 og 165 faget opp, men da må de gi oss en grunn til kroner i timen, avhengig av ansiennitet. I tillegg å gjøre det, sier leder i Fagforbundet Frisørenes var ubekvemstillegget økt med 1,50 kroner Fagforening, Ingunn R. Jacobsen. i timen. Fagforbundet var ikke veldig fornøyd, – Vi var innstilt på et oppgjør i tråd med men sa ja for å unngå konflikt, mens NHO og resultatet i frontfaget på 3,3 prosent. Vi er arbeidsgiverne nektet å godta meklerens skisse. forpliktet til å ivareta helheten, og kunne ikke gå Dermed var streiken et faktum. med på kravene, sa leder i tariffutvalget i Norske – Vi er både sinte og skuffet, sa forhandlings-frisør- og velværebedrifter, Edel Teige. leder Stein Guldbrandsen i Fagforbundets Tekst: PER FLAKSTAd Pensjonsavtale mellom Fagforbundet og Virke Fagforbundet og Virke har undertegnet en pensjonsavtale som skal gi medlemmene en trygg og god pensjon samtidig som arbeidsgiverne ikke knekker ryggen økonomisk. Innskuddet er på sju prosent. Arbeidsgiverne betaler inn fem prosent og arbeidstakerne to i den aktuelle ordningen. – Det er en trygg og god ordning, sier rådgiver Steinar Fuglevaag i Fagforbundet. FriFagbevegelse.no Foto: Eva Kylland Foto: George Arhondopoulos Illustrasjonsfoto: colourbox.com Erstatning til Terra-kommuner De åtte kraftkommunene som gikk til sak mot forsikringsselskapet til Terra, får dekket snaut halvparten av saksomkostningene på 8,7 millioner kroner. Etter en rettssak i mai fikk de 50 millioner kroner i erstatning på deling etter at de hadde tapt 966 millioner som følge av Terra-skandalen. De åtte kommunene – Haugesund, Hattfjelldal, Vik, Bremanger, Kvinesdal, Rana, Hemnes og Narvik – skal dele pengene etter en egen fordelingsnøkkel de er enige om. SELGER IKKE: 98 prosent av innbyggerne som deltok i folkeavstemningen om salg av Thessalonikis vannverk, stemte nei. – Ikke selg vannet vårt Innbyggerne i Thessaloniki har sagt et klart nei til å selge byens vannselskap til private. Hele 98 prosent av dem som stemte i Hellas’ nest største by, gikk inn for fortsatt offentlig vannforsyning. Hellas har underskrevet redningsavtaler med EU og Det internasjonale pengefondet for å avverge konkurs. Det innebærer blant annet at landet er under stort press for å skaffe penger gjennom privatiseringer. Fagforeninger, den ortodokse kirka og lokale kommuner står sammen mot privatiseringene. Les mer på fagbladet.no Tekst: Elinda Labropoulou Fagbladet 6-7/2014 < 7 fbaargang2014 fbseksjonSAM