Tema: Vold mot ansatte En alarmknapp gir trygghet for de som trenger hjelp. Men jobben er ikke ufarlig for ansatte som rykker ut til alarmstedet. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: MARIE VON KROGH når jobben er en risiko D D en grå bilen summer som en enslig flue gjen nom Stavangers nattstille gater. Etter flere år i Nattpatruljen (se fakta) fins knapt et smug i byen som er ukjent for sykepleieren bak rattet, Harald-Kristian Göbel. Sammen med kollega Elisabeth Rosland har han denne natta jobben med å rykke ut når noen av byens innbyggere trykker på trygghetsalarmen. Farligst på jobben En time inn i nattvakten har de allerede registrert 12 alarmer som de sjekker ut i tur og orden. Når alarmen går, vet Elisabeth og Harald-Kristian aldri hva som møter dem når de låser seg inn i folks hjem. Vold og trusler er et omfattende problem i deler av helse- og sosialsektoren. To av ti sykepleiere har blitt utsatt for vold på jobb, ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse. Dette er skyhøyt over de fleste andre yrker. I gjennomsnitt opplever kun tre prosent å bli utsatt for vold eller trusler på jobb. Og kvinner er mer utsatt enn menn. Halvparten av alle voldstilfeller mot kvinner i 2012 skjedde på arbeidsplass eller lærested, og dette er en betydelig høyere andel enn tidligere år. Alene i natta Det er mørkt i den trange gaten i Stavanger sentrum. Der Elisabeth og Harald-Kristian parkerer bilen er ikke «Da vi kom inn i den mørke gangen, sto beboeren og siktet mot oss med en gjenstand.» 10 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM