et menneske å se. Denne gangen er det pårørende som har tatt kontakt og bedt om at Nattpatruljen tar en tur innom for å sjekke deres gamle far som har falt tidligere i dag. Strålene fra Elisabeths lommelykt leter seg fram til husnøkkelen, hun setter den i døra og vrir om. Har følt seg truet For et år siden rykket Elisabeth og en annen kollega ut til den samme adressen. Den natta glemmer hun ikke så lett. – Da vi kom inn i den mørke gangen, sto beboeren og siktet mot oss med en gjenstand. Jeg kunne ikke se hva det var, så vi rygget bakover mens vi snakket rolig: Vi er < Annet sted eller ukjent I eller ved egen eller andres bolig Arbeidsplass eller lærested Tilfeller av vold mot kvinner etter gjerningssted 2012 50% 35% 11% På offentlig sted Kilde:SSB Når blir de ansatte utsatt for vold? • Når de jobber med brukere som opplever sykdom, avmakt og mangel på kommunikasjonsmuligheter. • Lav bemanning, stor utskiftning blant de ansatte, utstrakt bruk av ekstravakter og mangel på kompetanse øker risikoen. Kilde: Fafo Fagbladet 6-7/2014 < 11 fbaargang2014 fbseksjonSAM