i kirkelig fellesråd Toppledelsen visste ikke om blodrøde underskuddstall. 20 millioner kroner må kuttes i år. Nå har Bergen kirkelige fellesråds selskap Akasia på kort varsel sagt opp 15 ansatte. Men ledelsen sitter trygt. Tekst: TITTI BRUN Foto: EIVIND SENNESET S S temningen er dyster i Akasia, selskapet som Bergen kirkelige fellesråd (BKF) opprettet for å skille børs og katedral. Omkring 15 kolleger er sagt opp, og flere skal omplasseres. Masseoppsigelsene kom usedvanlig brått etter at selskapet er pålagt å kutte 20 millioner kroner. De 15 ansatte som må gå fra sine faste jobber, er hovedsakelig håndverkere. – Det er klart folk syns det er urettferdig at det er gutta som har stått på for å få butikken til å gå rundt som mister arbeidsplassen sin, mens ledelsen får bli, sier Alexander Myrtvedt, hovedtillitsvalg og leder av Fagforbundet Kirke i Bergen. Han har fulgt hver og en av de oppsagte inn til de tunge samtalene om oppsigelse. Ett år i drift I november 2012 opprettet Bergen kirkelige fellesråd selskapet Akasia for å skille menighetsarbeidet fra ansvaret for å forvalte innbyggernes gravplasser og kirker, samt forvaltningen av eiendommer. Akasia kastet seg ut i det private bygg- og eiendomsmarkedet. De kjøpte opp menighetsbarnehager og private barnehager. I løpet av 2013 kjøpte Akasia åtte barnehager i Bergen. På to år har selskapet økt fra 400 til 550 ansatte, og har i år et budsjett på 500 millioner. Kirkelige fellesråd har som hovedoppgave å forvalte kirker og gravplasser i kommunene BKF har en uvanlig organisering i forhold til andre. Mange kirkelige fellesråd har holdt et øye med omorganiseringen i Bergen for å se om det er en god løsning for framtia. Dette er saken Mars: Ledelsen i Bergen kirkelige fellesråd visste ikke om underskuddet i datterselskapet Akasia. April: Fagforbundets tillitsvalgte varsles om underskuddet på nesten 13 millioner kroner. Mai: Akasia sier opp omkring 15 ansatte. Skal kutte 20 millioner inneværende år: Driftsutgifter på kirkebygg og gravplasser kuttes med 7,8 millioner kroner, investeringer på fire millioner utsettes, og innføring av normal arbeidstid skal redusere utgifter med 3,4 millioner. Men bare et drøyt år etter opprettelsen går selskapet til masseoppsigelser, som er betegnelsen på oppsigelser over ti ansatte. – Økonomistyringen er i hvert fall ikke et eksempel til etterfølgelse, kommenterer Myrtvedt tørt. Nye økonomirutiner I midten av mars ble det slått alarm. Akasias ledelse er pålagt å kutte 20 millioner kroner inneværende år. – Vi må ta selvkritikk for at dette kom for sent opp i dagen. Vi må endre på rutinene for økonomistyring. Hadde vi avdekket minustallene tidligere, kunne vi gjort andre grep, sier Kjell Bertel Nyland, som er kirkeverge i BKF som eier Akasia. Han bekrefter at ingen i ledelsen går, men at oppsigelsene har fått konsekvenser ved omrokkeringer av ledelsen på ulike nivåer. 16 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM