BØRS OG KATEDRAL: Bergen kirkelige fellesråds (BKF) heleide selskap Akasia sier opp 15 håndverkere, men Mariakirken skal tross dette være ferdig restaurert neste sommer. Bergen kirkelige fellesråd (BKF) I 2012 opprettet BKF selskapet Akasia, som nå har ca. 550 ansatte og et budsjett på 500 millioner. Det drifter og har vedlikeholdsansvar for 27 gravplasser og 70 bygg, herav 34 kirker, 5 kapeller og 12 barnehager. Selskapet er delt inn i fire hovedområder: • Seksjonen for Gravplassforvaltning ivaretar innbyggernes rettigheter innenfor gravplassområdet. 22 ansatte. • Eiendomsseksjonen har gjennom sine nærmere 160 medarbeidere et fagmiljø innenfor nybygg, nyanlegg, rehabilitering, vedlikehold og drift. • Barnehageseksjonen eier og driver 18 barnehager med rundt 350 ansatte • Akasia regnskap AS har regnskap for barnehager, kirke og ideelle organisasjoner som spesialfelt. Kilde: Akasia Blanding av børs og katedral Kirkevergen tror ikke det blir flere oppsigelser, og han regner med at selskapet er i balanse ved årsskiftet. – Vi jobber intenst for å skaffe flere oppdrag i markedet. Vi har et flott fagmiljø med håndverkere med spesialkunnskap. Det er viktig for oss å ha denne kompetansen blant våre ansatte, slik at vi har nødvendig kunnskap om restaurering av blant annet middelalderkirker. Barnehager og kommersielt vedlikeholdsarbeid er ikke vanlige primæroppgaver for kirkelige fellesråd. Hvorfor satser BKF så tungt på disse områdene? «Hadde vi – Det handler om avdekket ideologi, økonomi og samfunnsansvar. minustallene Det begynte med at vi tidligere, kjøpte de små menighetsbarnehagene, og kunne vi gjort for å få stordriftsfor andre grep.» deler har vi kjøpt opp Kirkeverge Kjell Bertel Nyland flere. Vi har dyktige håndverkere og kan utføre all slags vedlikehold internt. Flere oppdrag sikrer at vi kan beholde verdifull kompetanse i egne rekker. Gjenoppbygge tillitt Kirkevergen er godt fornøyd med samarbeidet med de tillitsvalgte. Det som begynte med varsel til et 30-talls ansatte, er i prosessen redusert til 15 oppsigelser. – Ting har skjedd veldig fort, men ledelsen har opptrådt korrekt, og vi har samarbeidet så godt som mulig, bekrefter hovedtillitsvalgt Myrtvedt. Han er opptatt av rasktå få til en sunn drift. – Parallelt må vi jobbe med å bygge opp tillitt igjen både internt og i markedet. Fagbladet 6-7/2014 < 17 fbaargang2014 fbseksjonSAM