Norlandia Barnehagene feilinformerte sine ansatte i 51 barnehager. Dina og 27 av hennes kolleger over 55 år taper en million AFP-kroner hver. Tekst og foto: TITTI BRUN Norlandia feilinformerte: Dina taper en million N N orlandia Barnehagene sa opp tariffavtalen de hadde i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og hopper på en avtale med dårligere pensjonsrettigheter, blant annet fordi den ikke tilbyr avtalefestet pensjon (AFP) for ansatte over 55 år. Pensjonsordningen blir generelt dårligere også for de fleste under 55. Men i informasjonsbrevet som Norlandia sendte til alle medarbeiderne, står det ikke ett ord om dette. Tvert imot er bare én setning uthevet: «Det er med andre ord ingen tariffer eller annet som endrer seg med dette.» Sjokkerte ansatte Norlandias påstand om at ingenting endrer seg er feilin formasjon som rammer Dina Helene Stefanussen (62) hardt. Hun har i 26 år arbeidet full tid i barnehager i Tromsø. De siste 15 i en barnehage eid av Norlandia. Dina er en av dem som taper en million kroner, fordi hun har mistet muligheten til å gå av med AFP. Det til svarer et tap på 200.000 kroner årlig i de fem årene fra hun er 62 til 67 år. – Ingen av oss skjønte hva brevet fra arbeidsgiver faktisk innebar. Jeg fikk sjokk da tillitsvalgte fra Fagforbundet forklarte konsekvensene, sier Dina. Mister tryggheten Brevet framstiller tariffhoppingen som en rutinemessig endring uten konsekvenser for den enkelte ansatte. Ingen steder varsler arbeidsgiveren om at retten til AFP forsvinner. For Dina er det dobbelt bittert at hun ikke fikk vite om dette. Hun vil gjerne fortsette å jobbe, men har en yrkesskade etter at et barn akte i full fart inn i henne bakfra. Hun er innvilget yrkesskadeerstatning, men har trent seg opp igjen til å jobbe 100 prosent. – Jeg holdt på å bli stein, gale, tullat av å måtte gå hjemme, jeg er så fornøyd med å være frisk og tilbake på jobb, sier hun med et stort smil. Hun vil gjerne jobbe lenge, men er realistisk i forhold til at hun kanskje ikke klarer å jobbe helt til 67 år. Det har vært godt å vite at hun i så fall kunne velge å gå av med AFP. Nå er denne muligheten brått fjernet. Uten at arbeidsgiver fortalte henne e det. Vil ikke garantere 28 ansatte i Norlandia er fratatt AFP uten at de har fått beskjed om dette. – Er dette en bevisst feilinformasjon? – Nei, vi legger mye tid i ikke å feilinformere, og aldri bevisst. Vi ønsker å få til overgangsordningen som ivaretar de som normalt ikke rekker opptjening i ny ordning, svarer Yngvar Tov Herbjørnssønn, direktør i Norlandias barnehagedivisjon. Han forsikrer at dersom noen kommer i klem mellom Tariffhopping En bedrift eller virksomhet melder overgang til en annen arbeidsgiverforening for å komme inn under en annen tariffavtale – som regel i den hensikt å redusere kostnadene, for eksempel pensjonsutgifter. 18 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM