K Harstad-politikere svikter renovatørene All avfallshåndtering i Harstad vil heretter bli gjort i det interkommunale selskapet Hålogaland Ressursselskap. Kommunestyret valgte å legge ned renovasjon i egenregi. Side 29 K Ansatt uten fast jobb Åge Skogstad er renovasjonsoperatør. I ett år har han gått som tilkallingsvikar i Trondheim. Han kan fortelle om et rått marked. Side 30 K Enkle grep for å få sekstimersdag FOKUS: Hvis flere dagarbeidere går over til to skift – for eksempel ei uke fra klokka 6 til 12 og uka etter fra 12 til 18, vil det gi så stor produktivitetsøkning at det alene kan finansiere kortere arbeidstid, skriver Ole Roger Berg. Side 36 «Privatiseringskåte politikere må vedgå at det koster mye å privatisere og konkurranseutsette. » Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk Foto: Ola Tømmerås Mens du venter på ambulansen Norsk Luftambulanse skapte 80 livreddere blant ansatte på skoler, SFO, aldershjem, sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Finnmark. Alle i jobber der risikoen er stor for at de må redde liv mens ambulansen er på vei. Side 32 Fagbladet 6-7/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonSAM