samferdsel og teknisk Storstilt gjennomgang av yrkesfagene Yrkesfagutdanningene har vært inne i en negativ spiral. Nå varsler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen en storstilt gjennomgang av dagens ni yrkesfagprogram. Evalueringen skal gjøres sammen med arbeidslivets organisasjoner, og ifølge Isaksen er det viktig at utdanningen og arbeidslivet knyttes enda tettere sammen. PF Foto: Per Flakstad SatSeR: trondheim er blant storbyene som har satset på bedret kollektivtransport og begrenset personbiltrafikk. De mottar 170 millioner kroner fra belønningsordningen i år. Kollektivbelønning til byene 812 millioner kroner er nå fordelt til storbyområder som har søkt om penger fra belønningsordningen for kollektivtransport. Ordningen er til for å belønne byer som begrenser personbiltrafikk og styrker kollektivtilbud og framkommelighet for syklister og gående. Potten ble økt til nesten en milliard kroner i Stoltenberg-regjeringens siste statsbudsjett. oslo – 280 millioner kroner bergen – 162 millioner kroner trondheim – 170 millioner kroner Stavangerområdet – 60 millioner kroner Kristiansand – 80 millioner kroner grenland – 60 millioner kroner Nedre Glomma har allerede blitt tildelt 60 millioner kroner for 2014. Buskerudbyens tidligere avtale utløp i 2013, og det er søkt om ny avtale fra 2014. OT Synger seg glade på jobb I energigjenvinningsetaten i Oslo kommune gjenvinner 15 ansatte arbeidsgleden med en times korøvelse hver uke. – Dette er teambygging på sitt beste, påstår HR-rådgiver Jacob Kristoffersen. Han tok initiativ til koret etter en festlig sammenkomst ved juletider der direktøren nevnte at etaten burde ha et kor som kunne underholde og lede allsang. Kristoffersen kjente til dirigent Bree Switzer, som jobber med sang på arbeidsplassen, og la sammen to og to. Sang eller trening Han fikk ikke bare fire, men femten korister som har møttes en gang i uka siden slutten av januar. Etaten hadde allerede tilbud om at de ansatte kan trene en time i uka i arbeidstida. De utvidet dette med et valg om å synge i kor. Med litt varierende oppmøte på grunn av møter og reiser, deltar mellom 10 og 15 ivrige sangere på øvelsene. Koret har allerede rukket å opptre med et repertoar på to sanger. Mer opptreden blir det på sommerfesten i juni; da skal en hel liten konsert på plass. Så skal tilbudet evalueres før dets videre skjebne blir avgjort. Låter bra Sangerfaringen var variabel, mange hadde ikke sunget før, og de har fått rene aha-opplevelsen. – Vi glemmer oss selv og jobben, og skifter fokus til hva vi kan få til sammen. Det tar ikke lang tid før det lyder riktig bra. Dessuten blir vi så glade. Vi fortsetter å synge resten av dagen, kommenterer de. – Dette er en verdifull trivselsfaktor som jeg håper vi får mulighet til å fortsette med, avslutter HR-rådgiveren. Tekst og foto: Runa StoltenbeRg Dahl Fullt FoKuS: Konsentrasjon må til for at resultatet skal bli bra. Dirigent bree Switzer demonstrer stemmeøvelser. hR-ansvarlig Jacob Kristoffersen nummer fem fra venstre. «Vi glemmer oss selv og jobben, og skifter fokus til hva vi kan få til sammen.» 28 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM