Knalltøft på tilkalling En vanlig dag for renovasjonsoperatør Åge Skogstad er å stå klar ved telefonen klokka 06 på morgenen – i tilfelle det er en jobb å få i dag. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS S S kogstad har gått ett år som tilkallingsvakt i et bemanningsbyrå, som har leid ham ut til Renholdsverket i Trondheim etter behov. Det har vært et år med et gnagende spørsmål: Hvor mye jobb blir det denne uka, hva blir lønna denne måneden? Etter ett år i dette markedet vil han dele erfaringene med Fagbladet. – Burde ikke vært lovlig Ansatte i vikar- og bemanningsbyråer fikk bedre vern da vikarbyrådirektivet trådte i kraft 1. januar i fjor. De har lik rett til lønn, arbeidstid og ferie. Det hjelper lite når det bare drypper ei vakt nå og da. – Det er helt bort i natta at det er lovlig. Jeg tror mange ikke er klar over hvor lite rettigheter vi har som tilkallingsvakt, sier han. – Det er knalltøft psykisk. Ingenting kan planlegges. Jeg må være klar ved telefonen hver dag, Tilkallingsvakt • Arbeidstaker uten fast ansettelsesforhold. Som oftest ansatt i bemanningsbyrå. • Tilkallingsvakter har begrenset rett på sykepenger. • Mange virksomheter har behov for en viss mengde tilkallingsvakter. I flere bransjer er bruken økende. 30 < Fagbladet 6-7/2014 i tilfelle det er en jobb å få. Noen ganger får jeg beskjed om jobb dagen før, andre ganger samme morgen, forteller Skogstad. Takket være samboer med fast jobb har han unngått alvorlige økonomiske problemer. Månedslønna lå de tre siste månedene i fjor i snitt på 17.000 kroner. – Det er knapt halvparten av hva jeg normalt ville tjent. Det er ikke mulig å betale regninger med ei slik lønn, poengterer han. – Uten rettigheter Skogstad har bakgrunn som sjåfør, renovasjonsarbeider og maskinfører. Han tok kontakt med et bemanningsbyrå etter at selskapet han jobbet for gikk konkurs. Først fulgte et lengre og et par kortere vikariater. Deretter har det vært vakter fra dag til dag. Nettopp mangel på planlagte vakter ga en ny kalddusj i januar; han ble syk. – Uten planlagte vakter er det ingen sykepenger de første 16 dagene. Jeg tror mange ikke er klar over at det er slik. Jeg ble skikkelig forbanna. Det setter sine spor på økonomien å være 16 dager uten inntekt, forteller han. Han legger til at han får gode tilbakemeldinger alle de stedene han er blitt leid ut til, men at det ikke har vært ledige jobber. – Renovasjon er en bransje med et godt arbeidsmiljø, og Renholdsverket er en god arbeidsplass, men å være leid ut gjennom bemanningsbyrå er å jobbe på uakseptable vilkår, slår han fast. Midlertidig jobb • Antall midlertidig ansatte er rundt 200.000 personer i Norge, eller ti prosent av arbeidsstokken. En stor del er tilknyttet et bemanningsbyrå. • Mest vanlig arbeidskontrakt er fast ansettelse uten lønn når det ikke er oppdrag. I tillegg fins kontrakter der arbeidstaker er ansatt fra oppdrag til oppdrag. I noen tilfeller er arbeidstaker fast ansatt med garantilønn. • Midlertidig ansatte fikk like rettigheter hva gjelder lønn, arbeidstid og ferie da Aus vikarbyrådirektiv trådte i kraft 1. januar 2013. Samtidig er det sterkt press for å øke adgangen til å bruke innleid arbeidskraft. fbaargang2014 fbseksjonSAM