JOBBER PÅ NÅDE: Åge Skogstad har vært tilkallingsvakt innenfor renovasjon i ett år Det har gitt mange kalddusjer. – Det er nettopp dette vi advarer mot Fagforbundets nestleder, Odd Haldgeir Larsen, frykter en utvikling der ansettelser i bemanningsbyråer blir vanligere. Åge Skogstads ansettelse er lovlig og ikke uvanlig. Statistisk sentralbyrås arbeidslivsstatistikker viser at det til enhver tid er rundt 200.000 arbeidere i en eller annen form for midlertidig ansettelser, i stillinger der de har jobb og inntekt etter arbeidsgivers behov. Spesielt innenfor hotell- og restaurantbransjen, renhold og enkelte omsorgsyrker er bruken vanlig. Og den kan bli mer vanlig. Arbeidsmiljølovens regulering av midlertidig ansettelser er under press, blant annet av regjeringen som ønsker å myke opp loven. Livsgrunnlaget utfordres – Slike ansettelser bryter med alt vi har bygd opp og som vi forbinder med et godt arbeidsliv. For alle som går dag ut og dag inn med en slik usikkerhet, er det selve livsgrunnlaget som utfordres, sier Larsen. Nestlederen mener det hjelper lite at de har lik lønn og like arbeidsvilkår mens de har jobb. – Arbeidsgiver har all makt i slike ansettelsesforhold. Tilkallingsvikaren vil aldri tørre å protestere mot noe. Da risikerer vedkommende at de ikke får telefon neste gang det er ei ledig vakt, påpeker han. Opprett vikarpooler Larsen oppfordrer større bedrifter til heller å opprette egne vikarpooler med fast ansatte. Han ser ingen grunn til at det skal bli enklere å ansette midlertidig, og avviser argumentene om at det kan gi flere sysselsatte. – Det fins ikke en eneste statistikk – verken i Europa eller resten av verden – som underbygger et slikt argument. Norge er et godt eksempel på det motsatte. Vi har blant de mest regulerte arbeidsmarkedene, men samtidig den høyeste sysselsettingen, påpeker han. Fagbladet 6-7/2014 < 31 fbaargang2014 fbseksjonSAM