Prosjekt «Mens du venter på ambulansen» K Utvidet førstehjelpskurs for brann- og redningspersonell i regi av Norsk Luftambulanse med Fagforbundet som hovedsponsor. K Prosjektet begynte i 2012, og per 1. juni var kurset gjennomført i 63 kommuner. Ytterligere 18 kommuner får kurs i år. K Rundt 1200 brannmannskaper har fått opplæring gjennom prosjektet. Sykepleier Åshild Lyngen fra Rypefjord K Fagforbundet bidrar med tre millioner kroner årlig. sykehjem gir hjerteredning raskt og forskriftsmessig, mens Karl Johan Nikodemussen fra Krokelv bo- og servicesenter sikrer luftveiene. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Slik redder de liv D D enne gangen er pasienten ei dukke i et konferanserom på et hotell i Alta, der femti deltakere fra skoler, SFOer, barnehager, sykehjem og hjemmebaserte tjenester gjennomfører Luftambulansens todagers kurs «Mens du venter på ambulansen». Hadde dette vært en virkelig situasjon med en virkelig pasient, ville mulighetene for overlevelse vært mangedoblet med kunnskapen de nå mottar. Skapte 80 livreddere Kurset er laget for brann- og redningspersonell, men denne uka ble to kurs tilbudt alle yrkesgrupper i Fagforbundet Finnmark. TRYGGERE SAMFUNN: Hjelpepleier Ellen Birkely Lillemo i hjemmetjenesten i Lakselv (t.v.) gir livreddende hjelp sammen med barnevernspedagog Iris Svaleng fra Alta. – Kursene er en gave til Fagforbundet som takk for bidragene som gjør prosjektet mulig, sier regionsjef Jens Irgens i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. I løpet av to todagerskurs ble det skapt mer enn 80 nye livreddere. Prosjektet «Mens du venter på ambulansen» begynte i det små for snart tre år siden på Senja. Etter at Fagforbundet gikk inn som hovedsponsor med tre millioner kroner årlig, er kurset arrangert i 63 kommuner landet rundt – om lag 1200 ansatte i brann- og redningsvesen har fått ny og livreddende kunnskap. Noe skjer hver dag Men disse to dagene er viet andre yrkesgrupper i Fagforbundet. Folk som daglig omgås et stort antall mennesker, barn, eldre og pleietrengende. Mye kan skje, og hver dag skjer noe et eller annet sted. – Slike kurs får vi aldri nok av, sier sykepleier Åshild Lyngen ved Rypefjord sykehjem. Hun har akkurat gjennomgått Heimlichs manøver sammen med fagarbeider Laila Pettersen fra SFO i Kaiskuru nærmiljøsenter i Alta. En gjennomgang trinn for trinn, fra riktig grep til frigjøring av luftveiene. – Plutselig en dag skjer det. En beboer får noe i halsen. Da er det livsviktig å handle riktig, påpeker hun. Laila Pettersen har vært med på å redde liv, takket være kunnskap fra livredningskurs. – Jeg er svømmelærer, og får derfor årlige kurs. Det har jeg hatt bruk for. Det skjer jo faktisk et eller annet nesten hver eneste dag, sier hun. < 32 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM