Fagbladet 6-7/2014 < 33 HJELPE Ufri luftvei er den farligste konsekvensen av bevisstløshet. Ved å løfte hodet til nøytral posisjon kan den skadde bli i stand til å puste godt nok igjen. Legg varme tepper eller klær over den skadde for å hindre nedkjøling – også om sommeren. VARSLE Ring medisinsk nødtelefon 113. SIKRE Sikre ulykkesstedet ved å sette ut varseltrekant og plassere egen bil med varselblink i god avstand. Dette er det viktigste du kan gjøre ved for eksempel trafi kkulykker mens du venter på profesjonell hjelp: INGEN RESPONS: Hjertestarteren har gitt beskjed. Mens Karl Johan Nikodemussen sikrer luftveiene, starter Åshild Lyngen hjerteredning. De er med på kurset «Mens du venter på ambulansen », et kurs som hittil er gitt til 1200 ansatte i brann- og redningsvesen i 63 kommuner. fbaargang2014 fbseksjonSAM