investering med uvurderlig verdi Gir trygghet til bygda – De aller fleste har en dramatisk historie å dele erfaringer fra, forteller en av Norsk Luftambulanses instruktører, Kjell Kristian Johansen. – En barnehageansatt er på stedet når det skjer. Har en unge et fremmedlegeme i halsen, så er det den personen som er viktigst før ambulansen rekker fram, påpeker han. Det er forlengst konstatert at prosjektet «Mens du venter på ambulansen» har reddet liv – opptil flere. Mange er omtalt i lokalpressen, der ofre for ulykker takker brann- og redningspersonellet for ekstrakunnskapene. – I tillegg gir lokal livredningskunnskap økt trygghet for folk i grisgrendte områder, der det er langt til ambulansen, påpeker instruktør Ole Anthony Hetta. Regionssjef for Norsk luftambulanse i nord, Jens Irgens, legger til: – Vi får mange meldinger om at folk føler økt trygghet. Og det er i seg selv helsebringende. Prosjektet «Mens du venter på ambulansen» har allerede vært av uvurderlig verdi. Flere liv er reddet. Nesten ukentlig får prosjektleder Tom Hanssen meldinger om kritiske hendelser der liv er reddet takket være utvidet førstehjelpskunnskap og hjertestartere i brann- og redningsvesenet. I fjor ble det registrert 212 utrykninger der brannmannskap sto for helserelatert livredning etter å ha gått på kurset. Utvidet beredskapsordning Etter at Fagforbundet gikk inn som hovedsponsor av prosjektet med tre millioner kroner årlig, har anslagsvis 1200 ansatte i brann og redning fått opplæring. Innsatsen har gitt en uvurderlig avkastning. – De som har gått på kurset, inngår etterpå i en utvidet beredskapsordning. Det vil si at AMKsentralene kan be dem rykke ut til pasienter i en livstruende tilstand hvis brannmannskapet er nærmere enn ambulansen. I fjor ble det samlet meldt om mer enn 200 slike utrykninger, forteller Hanssen. Bruker all kapasitet Stiftelsen Norsk Luftambulanse skal holde kurset i 35 kommuner i år. Det er ifølge Hanssen helt opptil grensen for hva de har kapasitet til. – I år og neste år holder vi kurs så godt som hver eneste uke, forteller Hanssen. TRYGGERE HVERDAG: Kunnskapen luftambulansens instruktør Kjell Kr. Kristiansen gir til deltakerne, gir innbyggerne i Finnmark en tryggere hverdag. K Legg hendene dine oppå hverandre midt på brystkassen. K Trykk rett ned med strake armer. Brystbeinet skal komprimeres 5–6 cm hver gang. K Komprimer 30 ganger. Frekvensen skal være 100 kompresjoner per minutt. K Ventiler ved å blåse munn til munn to ganger. Hver innblåsning skal ta omtrent ett sekund. Kontroller at brystkassen løfter seg. K Gi en ny serie med kompresjoner. K Fortsett til hjelpemannskaper kommer. 30:2 – hjerte- og lungeredning 34 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM