Nytt temahefte Læring på arbeidsplassen blir stadig viktigere I Hedmark og i Verdal tar de ansatte fagbrev på jobben. I Porsgrunn kurset legene sykepleiere, som i sin tur kurset annet helsepersonell i å se etter presise symptomer, og i Harstad trekker vi fram en spesialhjelpepleier fra hjemmetjenesten som valgte fagskoleutdanning. I Fagbladets nye temahefte «Læring på jobben» skriver vi om en rekke eksempler som kan være til inspirasjon og læring for andre. Fagbladets temahefter gir deg utfordringer, kunnskap og inspirasjon Bestill Fagbladets temahefter på www.fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS! For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 31LivsLang Læring For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 32Digitale sprang fbaargang2014 fbseksjonSAM