SEKSJONSLEDER Djevelske detaljer For de aller fleste av oss handler lønnsoppgjøret om lønn. Det er ikke så rart, for lønn er viktig, det er den som sørger for mat på bordet og tak over hodet, men lønnsoppgjøret handler om mer enn det. De som har sett hovedtariffavtalen, vet at det er et tjukt hefte med en lang rekke bestemmelser. I år fikk vi inn flere nye bestemmelser i tariffavtalene for kommunal sektor og i sykehusene, men det er særlig én jeg vil trekke fram: bestemmelsen som kommer til å gjøre det vanskeligere å privatisere. Fra og med nå plikter arbeidsgiver å kartlegge de økonomiske konsekvensene av å privatisere, konkurranseutsette eller overdra virksomheter. De plikter også å drøfte dette med de ansatte og deres tillitsvalgte. Det kan virke usannsynlig, men utrolig nok har de ikke gjort det fram til nå. Det er særlig når det gjelder pensjon at betydelige kostnader skjules. Mange har nok lest om de over 55 år som mister retten til avtalefestet pensjon (AFP) på grunn av privatisering. De mister retten til offentlig AFP, og har ikke rett på AFP i privat sektor på grunn av strenge regler. I Austevoll tok modige ansatte og tillits valgte opp denne kampen. De pres- Privatiseringskåte set kommunen til å betale AFP politikere må vedgå pensjonen de ellers ville tapt, men at det koster mye å privati-dette kostet kommunen dyrt. Fra sere og konkurranseutsette. nå av skal dette være regelen og ikke unntaket. I offentlig sektor er det slik at verdien av oppspart pensjon skal reguleres i takt med pris- og lønnsutviklingen, også for dem som slutter å jobbe i det offentlige. Det betyr at arbeidsgiver har utgifter til pensjon for tidligere ansatte så lenge de lever. Disse kostnadene skal nå fram i lyset. Privatiseringskåte politikere må vedgå at det koster mye å privatisere og konkurranseutsette. De har også en drøftingsplikt overfor de tillitsvalgte. I tariffavtalen i kommunesektoren står det endog at de må dekke tapene de påfører hver enkelt. Djevelen ligger i detaljene, heter det. La oss inderlig håpe at det har blitt djevelsk mye vanskeligere å ødelegge lønns- og arbeidsvilkår for folk, takket være to–tre setninger i en litt anonym trykksak. STEIN GULDBRANDSEN Planlegger treningssenter på Rygge Fagforbundet skal være med i ei referansegruppe for etablering av et felles treningssenter for brann, politi og ambulanse på Rygge flystasjon. Jørn Davidsen fra Bergen brannvesen skal representere forbundet i gruppa. Referansegruppa skal bestå av fagpersoner fra både helsesektoren, brann- og redningstjeneste, politi og forsvar. OT Deltar i referansegruppe for Insta 800 Fagforbundet deltar i ei referansegruppe for personsertifisering i henhold til renholdsstandarden Insta 800. Gruppa er sammensatt av representanter for arbeidsgivere, fagorganisasjoner, innkjøpere/brukere av renholdstjenester og rådgivere innenfor renhold. Referansegruppen skal være et høringsorgan og gi råd i forhold til retningslinjer og rutiner for personsertifiseringsvirksomhet i henhold til NS-Insta 800. Den skal håndtere anker på avgjørelser om sertifisering og følge opp virksomheten i henhold til gjeldende standarder og retningslinjer. OT Fagforbundet er en av partene i Manifest mot mobbing. Til sammen har 403 kommuner forpliktet seg til å arbeide aktivt mot mobbing. Hvert år er det en egen aksjonsuke for å få ekstra oppmerksomhet rundt mobbeproblematikk. I år foregår dette fra 1. til 7. september. Da blir det arrangementer sentralt og ikke minst lokalt. I år skal det være ekstra oppmerksomhet rundt mobbing på nettet. Begynn gjerne allerede nå å planlegge aktiviteter. Som en start kan det være lurt å spørre på arbeidsplassen om den har noen handlingsplan mot mobbing og eventuelt mot digital mobbing. PF Lager fagbok for feiere Fagforbundet skal delta i referansegruppa som utvikler ei fagbok for feiere. Fagboka skal ta for seg lover og regelverk tilknyttet skorsteiner og ildsteder opp gjennom tidene. Det er Feiermesternes landsforening som administrerer arbeidet med boka. Forbundet støtter arbeidet også økonomisk. OT Manifest mot mobbing Illustrasjonsfoto: colourbox.comIllustrasjon: colourbox.com 38 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM