kryssord Hermod © 460 11-2013 Flukt Medi- kament Gjennom Mynt fork. Kjøretøy Binde Kost- barhet 2000 Livnære Konkurranse God Vred Binde Om- handle Vond Bekreft -else Se Moder- ne Tall fork. Natur- kraft Stupe Linje Hode- plagg Innsjø Skotsk by Budd Utbryte Rigge Omfang Bebyggelse Rett Pike navn Skrin Frem- deles BedrøvetUtydelig Lekker Skur Feste Varmekilde Land Skred Streben Trist Pynt Kinkig Hilse Sykdom Bibelsk person Artik- kel Kirkesang Anno Fisk Harselas Lureri Beholder Når Drikk Klar Norsk forfat. Avskum Rus- middel Tokt Gutte navn Over Man Donerte Kamme Be- stikke Ut- forming Vred Nedbør Tre Løsning på kryssord nr. 6-7 må være hos oss innen 20. august! Merk konvolutten med «kryssord nr. 6-7» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NavN adreSSe POStNr./Sted Når MOttOk du bLadet? Vinnere av kryssord nr. 3 I V P GLI PP KOMME N TORTUR ELF O TE RATT DR REI S A E ARA E GI NEM LEM ER H OSLO M APPLAUDERE S NAI V Å EVNE UTFORME NEI USSEL NR NÅ UNGT KU I EVNE FI LTER EKYLLI NGENE M ELEV S AS O SEREMONI SVENSK MAT G U GLO IS SE M E RENNE YR PASSENDE NOEN ÅMUND Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Solveig kristiansen 3154 tolvsrød erna Pettersen 4846 arendal ada-Mathilde aronsen 9415 Harstad 58 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM