Bun Chai Fra 0til 30 % Marissa Fra 25til 50 % Bun Chai Fra 0til 30 % Marissa Fra 25til 50 % at de kunne få større stilling etter at arbeidsmiljølovens paragraf 14-4 a trådte i kraft 1. januar 2014 (se fakta). I Porsgrunn har 84 ansatte fått økt stillingsprosent etter den nye bestemmelsen – 23 av dem møter oss med store smil foran byens rådhus. 4 < Fagbladet 1/2016 ange deltidsansatte øynet håp om Midt i flokken er Nina Lund og Tore Nygaard, henholdsvis nestleder og leder i Fagforbundet Porsgrunn. De har jobbet systematisk for at Mona Fra 0til 40 % Bente Fra 50til 75 % June Fra 60til 75 % Oddgeir Fra 50til 100 % Lisbeth Fra 50til 90 % Elsa Fra 0til 75 % Anna Fra 80til 95 % Kathrine Fra 18til 75 % Elzbieta Fra 90til 100 % Nina Lund Nestleder Fagforbundet Porsgrunn 84 ANSATTE I PORSGRUNN KOMMUNE HAR FÅTT ØKT STILLINGSPROSENT ETTER ARBEIDSMILJØLOVENS PARAGRAF 14-4 A. VI MØTTE 23 AV DEM. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: WERNER JUVIK ansatte skulle få innfridd rettighetene de fikk med den nye lovbestemmelsen. – Hva har dere gjort for å få til dette? – Vi har drevet aktiv markedsføring overfor medlemmene, og også tatt direkte kontakt med enkeltpersoner som vi vet jobber mye. I tillegg har vi informert og gitt opplæring på samlinger fbaargang2016 fbseksjonHEL