TEMA:RENOVASJON UNDER PRESS UT NESTE ÅR: Den polske sjåføren er fornøyd med å jobbe for RenoNorden, men til høsten overtar nytt selskap. Da må han enten godta nye betingelser eller finne seg annen jobb. vasjonsavgift for innbyggerne, men en mulig innsparing koster; det vitner historia til den polske renovatøren Marcin Marys om: – Tempoet var beinhardt. Vi klarte aldri ruta på mindre enn ti timer, og da gikk det i ett, forteller han. For å spare tid, begynte Marys å lempe søppelposene direkte ut av containerne framfor å bruke bilens løfte- og tømmemekanisme. Det ga litt tidsbesparelse på hver adresse, men belastet rygg og armer kraftig. Til slutt sa ryggen stopp. – Jeg hører renovatører gjør det fortsatt for å spare tid og rekke rundt på ruta, forteller Marys. Marys ga opp Marcin Marys vet det kan få konsekvenser for framtidige jobber at han velger å stå fram, men hensynet til kamerater som fortsatt jobber med renovasjon i Sandefjord, Tønsberg og omkringliggende kommuner er viktigere. – De som ikke har funnet andre jobber å gå til, beinløper fortsatt gjennom arbeidsdagen, sier han. Flere skal ha spurt ham om han kan bidra til å gjøre arbeidsdagen deres bedre. – Jeg håper det kan hjelpe dem når jeg forteller om forholdene, sier Marys. Det er uenighet om hvor mange som har sluttet i løpet av selskapets fem første uker. Noen hevder at det er 16 av 33. Veireno selv hevder at sju av 33 var sluttet. – Flere morgener møtte vi nye folk fra Bulgaria eller Litauen, mens andre forsvant, sier Marcin Marys. Selv har han ikke oversikt over antallet. Press for å jobbe mer Marys var med på gamet i fem uker etter en måneds opplæring, før han sa opp. – Vi kjørte rundt i en måned før oppstart for å bli kjent med ruta. Opplæringen fungerte godt, og ting så veldig bra ut fram til oppstart, forteller Marys. Fire uker etter oppstart ble sidemannen på bilen syk. Marys kjørte alene og hang etter på ruta. Presset fra arbeidsleder om å jobbe enda lengre dager for å rekke rundt, ble stadig hardere. Diskusjonene begynte om 13 timer arbeidsdag var lovlig eller ikke. – Jeg skjønte at det ikke ville bli bedre og leverte oppsigelse, forteller Marys. Nå har han startet i ny jobb. Avfallsbransjen i Norge frister ikke som arbeidsmarked lenger. Tilbød lavere lønn Inntil oktober 2015 utførte 48 renovatører ansatt i Reno- Norden den offentlige renovasjonstjenesten i Vestfold 12 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL