• Inspirert etter fagdag Hovedtemaet på fagseminaret med Bianca Simonsen, var hvordan du kan møte brukere og kollegaer både som fagperson og som medmenneske. Side 32 • – Dyktige yrkesfaglærere er gode forbilder – Det er viktig å la erfarne fagpersoner møte dem som skal lære faget, mener ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet, Sonia Kvam. Ved blant annet NTNU i Trondheim kan folk med fagbrev ta en treårig yrkesfaglærerutdanning. Side 34 • Lurt å vite om Tisa FOKUS: Med en Tisa-avtale kan politi, domstoler og militæret bli de eneste som slipper unna fri konkurranse. Resten kan bli sett på som marked, skriver Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten. Side 40 «Norske fosterforeldre er stolte omsorgspersoner som gir direkte fra sine hjerter, men nå kreves det enda mer av dem.» Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial Tar bussen til eldretreffet Marka mobile eldresenter i Oslo har hittil vært unikt. Nå har de fått en lillebror i Åsnes i Hedmark. Eldre hjemmeboende får skyss for å møtes i forskjellige bygder. Side 30 Foto: Erik M. Sundt Fagbladet 1/2016 < 27 fbaargang2016 fbseksjonHEL