HELSE OG SOSIAL Best på arbeidsmiljø Meland kommune fikk prisen for beste arbeidsmiljø i 2015. Kommunen ble tildelt prisen fordi den jobber målrettet for et mer inkluderende arbeidsliv, mer heltid, større nærvær og bedre lederskap. Prisen ble utdelt på den årlige arbeidsmiljøkonferanse i Ulvik i regi av Fagforbundet Hordaland, Utdanningsforbundet og KS. VeV Satser for lærlinger og lærekandidater Basistilskudd til virksomheter som tar inn lærlinger og lærekandidater ligger i 2016 på 134.066 kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. Pengene utbetales fra den datoen læreforholdet begynner. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider: udir.no. VeV Statlig eldreomsorg i 20 kommuner Helsedirektoratet vil gjennomføre en treårig prøveordning med statlig finansiert eldreomsorg. 20 kommuner er med på ordningen, og forsøket settes i gang 1. mai i år. Blant kommunene som har søkt om å få være med er Hobøl kommune, der Høyre, Frp, KrF og Venstre har flertall. Verken rådmannen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet eller Eldrerådet ønsket dette. VeV – Kurset ga meg selvtillit– Hei, har dere kurs i arbeidsrett, som ikke krever at jeg er så lenge borte fra jobben og der det ikke er eksamen? Dette var forespørselen opplæringsansvarlig Aase Furali fra Fagforbundet Østfold fikk fra en tillitsvalgt. Furali gikk til Fagakademiet, som tok utfordringen på strak arm. Resten er historie. Kan sin juss Vel, det er verdt å legge til at kursdeltakerne er svært fornøyde. De kommer fra Østfold, Akershus og Hedmark og de fleste er tillitsvalgt i Fagforbundet. De ser nytten av å forstå hva jussen sier om å beskytte arbeidstakere. De har behov for å kunne arbeidsmiljøloven, av å kjenne detaljene i hovedavtalen og hovedtariffavtalen og å kjenne reglene rundt tvister og streik. – Skjønner du arbeidsretten, er du godt rustet til å møte problemer du møter som tillitsvalgt. Kurset har i høyeste grad oppfylt forventningene mine, sier Leif Rino Hegge, tillitsvalgt ved Fredrikstad kino. Forventningene var faktisk tilfredstilt allerede på tredje kursdag. Så dagen i dag, fjerde og siste kursdag, er sånn sett en bonus. Bruk for ny kunnskap – Stadig kommer jeg bort i saker hvor jeg trenger innsikt i jussen. Kurset har gjort meg tryggere, forteller Bjørg Iversen, leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Smaalenene. Tillitsvalgte i Fagforbundet kan ofte ende opp litt ensomme i møte med arbeidsgivere og deres representanter, gjerne en jurist. Påfyll er nødvendig Kursansvarlig Aase Furali har inntrykk av at deltak erne suger til seg informasjon som en svamp. Hun er positivt overrasket over den store interessen – 30 trengtes for å gå i balanse, men 50 personer meldte seg på. – De tillitsvalgte trenger påfyll, påfyll og påfyll og blir aldri utlært, sier Furali begeistret. Tekst og foto: VEGARD VELLE NYTTIG: – Jeg har allerede hjulpet medlemmer med kunnskap fra kurset i arbeidsrett, forteller Bjørg Iversen, leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Smaalenene. «De tillitsvalgte trenger påfyll, påfyll og påfyll og blir aldri utlært.» 28 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL