Tillitsvalgte må ta klimakampenDet er lettere å prate om klimatiltak enn å gjøre noe med det. Et nytt temahefte fra Fagbladet prøver å sette kommuner og ansatte i stand til å ta et krafttak for miljøet. Temaheftet er kalt Grønne løsninger og viser fram noen av de mange små og store tiltakene som kan sette oss på en mer klima vennlig kurs. Klimaet er blitt våtere, villere og varmere, og kommunene må vurdere sin sårbarhet for klimaendringer. Om fem år skal all kollektivtrafikk i hovedstaden være fossilfri, og overgangen er ikke knirkefri. Kapasiteten på vann og avløp sprenges i byene når ekstrem været setter inn, noe det gjør stadig oftere. – Dette temaheftet burde være obligatorisk lesning for tillitsvalgte og bør inspirere til aktivitet. Medlemmene våre har en enorm kunnskap om egne arbeidsplasser, sier Stein Guldbrandsen, AUmedlem i Fagforbundet. VeV GRØNNE LØSNINGERFor medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 38 Tillitsvalgte må ta klimakampenDet er lettere å prate om klimatiltak enn å gjøre noe med det. Et nytt temahefte fra Fagbladet prøver å sette kommuner og ansatte i stand til å ta et krafttak for miljøet. Temaheftet er kalt Grønne løsninger og viser fram noen av de mange små og store tiltakene som kan sette oss på en mer klima vennlig kurs. Klimaet er blitt våtere, villere og varmere, og kommunene må vurdere sin sårbarhet for klimaendringer. Om fem år skal all kollektivtrafikk i hovedstaden være fossilfri, og overgangen er ikke knirkefri. Kapasiteten på vann og avløp sprenges i byene når ekstrem været setter inn, noe det gjør stadig oftere. – Dette temaheftet burde være obligatorisk lesning for tillitsvalgte og bør inspirere til aktivitet. Medlemmene våre har en enorm kunnskap om egne arbeidsplasser, sier Stein Guldbrandsen, AUmedlem i Fagforbundet. VeV GRØNNE LØSNINGERFor medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 38 – Kostbart og uforsvarlig Fagforbundet mener det blir både kostbart og faglig uforsvarlig å redusere antall 110-sentraler fra 18 til 12. Regjeringen ønsker å sam lokalisere nødsentralene for brann med operasjonssentralene. Høringen gikk ut i desember, og omorganiseringen skal påbegynnes i 2016. Fagforbundet er skeptisk til analysen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), der det konkluderes med at ny 110-struktur er lønnsomt samfunnsøkonomisk. Antall sparte årsverk vil gi en inn- sparing på 675 millioner kroner de neste 20 årene, mener DSB. – Analysen tar ikke høyde for at nær sagt samtlige gjenværende 110-sentraler må flyttes, påpeker nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen. Flere ansatte på 110-sentralene vil dessuten miste jobben når 70 årsverk skal spares inn, i tillegg til at mange får lang pendlevei. OT Nybrottsarbeid blant eldre Foto: Ellen Ugelstad Foto: Ola Tømmerås Elleve beboere og to forfattere møttes på skrivekurs våren 2015. Det ble det god film av. Kirkens Bymisjon har de siste fem årene satset på skrivekurs for beboerne på sine eldreinstitusjoner og brukere av dagsentra. Bekkelaget sykehjem i Oslo er ett av disse. Her arrangeres hvert semester et ti uker langt skrivekurs med forfatterne Linda Gabrielsen og Hanne Ramsdal som skrivekunstlærere. Sammen med forfatterne utvikler deltakerne sine egne tekster ut ifra et felles tema som forfatterne presenterer ved begynnelsen av kursdagen. Noen av deltakerne har utviklet demens, noen trenger hjelp til å føre pennen, og for andre kan dagsformen være varierende. Tross dette skaper hver og en poetiske, interessante, morsomme og kloke tekster som er dokumentert i filmen Jeg skriver, en 28 minutter lang dokumentar regissert av filmskaper Ellen Ugelstad. I filmen ser vi kursdeltakerne fra de kommer inn og hilser på skrivekunstlærerne, vi følger PÅ SKRIVEKURS: – Vi ljuger og skriver om hverandre, sier Arne Iversen, en av 11 deltakere fra 72 år og eldre. dem i ulike deler av skriveprosessen før vi til slutt hører dem stolt lese egne tekster for et større publikum ved den litterære kafeen som markerer avslutningen av skrivekurset. Filmen rommer sterke livshistorier, men også mye humor. Som når en av forfatterne avslutter en kursdag med «Ses om en uke», og den humoristiske og soignerte Arne Iversen svarer med «Ja, hvis vi lever så lenge…». Filmen var en av åtte nomi nerte kortdokumentarer på Bergen internasjonale filmfestival (Biff), og NRK har kjøpt rettighetene til filmen. Den vil følgelig bli mulig å se på statskanalen. Kirkens Bymisjon har i tillegg gitt ut boken Det er jeg som har skrevet det med et utvalg tekster samt lærerike essays hvor skrivekunstlærerne formidler tanker om det å drive skrivekurs for eldre mennesker. Boka kan kjøpes på bymisjon.no/utgivelser Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 1/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonHEL