HJERTELIG VELKOMST: Jan Petter Bjørnvåg sørger for at alle de 40 gjestene føler seg velkommen når de etter tre timer på bussen er framme på Sønsterud gård i Åsnes. HJERTELIG VELKOMST: Jan Petter Bjørnvåg sørger for at alle de 40 gjestene føler seg velkommen når de etter tre timer på bussen er framme på Sønsterud gård i Åsnes. FRA OSLO: De 40 gjestene fra Marka mobile eldresenter på vei til Sønsterud gård i Åsnes. LOKAL MUSIKER: Grethe Kalfoss driver Sønsterud gård for Åsnes kommune. Sammen med de frivillige har hun servert varm mat. Når Ola Karlstad inviterer til allsang, unner hun seg en liten pause. Mobilt eldresenter At et eldresenter er mobilt, betyr at brukerne kommer fra flere steder, og at aktivitetene skjer i forskjellige lokalmiljøer. Åsnes har fem bygder, og det mobile eldresenteret har etter nesten ett års drift hatt til sammen sju treff i tre av bygdene. Brukerne fra bygdene er også mobile: De reiser til andre deler av kommunen for å være med på eldresenterets aktiviteter. hennes, er hun primus motor både på kjøkkenet og i organiseringa. Trofaste brukere Også i Oslo blir deltakerne i det mobile eldresenteret hentet ved behov, og på hjemveien går turen innom nærmeste butikk hvis de trenger det. – De eldre kjører mange mil for å treffes, og vi ser de blir glad for å møtes, forteller Hege Langvæg, styrer ved det mobile eldresenteret i Oslo. Marka mobile eldresenter har over 100 brukere fra Maridalen, Sørkedalen og Solemskogen. De møtes tre ganger i uka, en gang på hvert sted. – Brukerne våre er trofaste. Mange bor usentralt, og det er viktig at de fremdeles har et møtested. På eldresenteret møter de mennesker de har kjent hele livet, og de blir kjent med nye, forteller Langvæg. Det viktigste er å møtes, men et felles måltid hører også med når de treffes. Før middag har de trim, og to av de tre stedene har tilbud om frisør og fotpleie. Marka mobile eldresenter fungerer også som bindeledd mellom de eldre og hjemmetjenesten i kommunen. – Når folk begynner å trenge hjelp, kommer de til oss. De er trygg på oss. Vi er jo mye sammen. Fagbladet 1/2016 < 31 fbaargang2016 fbseksjonHEL