«Unn deg selv det beste for å være ditt beste for andre.» BIANCA SIMONSEN FAGSKOLE Det går fint å være personlig uten å være privat. – Ikke minst gjelder dette i møte med mennesker i sårbare situasjoner. Da må ikke verktøykassa bli en kommunikasjonssperre. Vi må våge å ta et skritt fram for mennesker som trenger at vi er der, gjerne i stillhet, sier Simonsen. Ble inspirert To av dem som hørte forelesningen hennes i Kongsvinger forteller at de fikk mange nyttige inn- spill som de gjerne ville diskutere med kollegaene sine i lunsjpausene i dagene etterpå. – Jeg kjente meg godt igjen i mye av det som ble sagt, og når jeg kommer opp i liknende situasjoner, skal jeg tenke på det jeg hørte her i dag, sier Line Cecilie Krokseth, er fagarbeider ved Vennersberg skole i Kongsvinger. – Betydningen av å gi seg selv tid og rom fordi det også er bra for andre, slo meg plutselig på en måte jeg ikke har tenkt gjennom tidligere, forteller barne- og ungdomsarbeider Gitte Ljøner i Skotterud barnehage i Eidskog. Begge forteller at fagseminaret har fått dem til å tenke gjennom hvordan de kan bruke sin profesjonskunnskap og samtidig ulike sider ved seg selv i møte med både brukere og kolleger. Drar gjerne andre steder Fagseminarene i Hedmark er arrangert av Fagforbundet Hedmark i samarbeid med Fagakademiet. Kompetanserådgiver ved Fagakademiet region øst, Ole Oddvar Bruem, syns det har fungert svært bra. – Alle arrangementene har vært godt besøkt, og jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Noen har kommet på SMS fra folk på vei hjem som bare ikke har klart å vente med å fortelle hvor inspirert de har blitt, smiler han, og legger til at de gjerne arrangerer dette fagseminaret også andre steder i landet. To studietilbud for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og aktivitører DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI UTVIKLINGSHEMNING OG ALDRING •• Deltidsutdanning over to år •• Praksis – mulig på egen arbeidsplass •• To ukesamlinger i året •• Individuell oppfølging og læring på nett •• 60 fagskolepoeng og graden Vocational Diploma Opptaket starter 1. mars Studiet starter i august Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema finnes på nettsidene våre: www.aldringoghelse.no INSPIRERT: Både Gitte Ljøner (t.v.) og Line Cecilie Krabseth (t.h.) syns de hadde stort utbytte av fagseminaret med Bianca Simonsen. Fagbladet 1/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonHEL