Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre Storefjell Resort Hotel, Gol, 13. – 15. april 2016 Invitasjon til: Nasjonal konferanse for barnepleiere og jordmødre Storefjell Resort Hotel, Gol, 13. – 15. april 2016 Invitasjon til: Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for barnepleiere og jord- mødre på Storefjell Resort Hotel, Gol. På samme tid og sted arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK. Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene. INNHOLD Konferansen tar opp sentrale og tidsaktuelle temaer: • Fysisk barnemishandling. • Kommunikasjon og etikk ved krybbedød og andre hendelser med barn. • Normal adferd – hva er det? • Praktisk ammeveiledning – bruk av ammeobservasjon for å systematisere ammeveiledning. • Hvem er og hva gjør Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser? • Å leve med en sjelden diagnose. • Omsorg på barnets premisser. • Normal fødsel – kan sykehusene I tillegg får konferansen besøk av Bianca Simonsen som holder avslutningsforedrag «Med hodet kaldt og hjertet foran». KONFERANSEAVGIFT Medlemmer i Fagforbundet: Kr 3.900 Full pensjon med 2 overnattinger (onsdag 13. – fredag 15. april) Ikke-medlemmer: Kr 4.900 Full pensjon med to overnattinger (onsdag 13. – fredag 15. april) De som ønsker ekstra overnatting fra 12. – 13. april må selv kontakte hotellet, pris kr 850 PÅMELDING http://www.fagakademiet.no/KONFERANSER.aspx Innen 1. februar 2016 KONTAKTINFORMASJON Henvendelser vedr. spørsmål om konferansen til: Odd Mandal tlf. 416 77 510 Ole Oddvar Bruem tlf. 958 53 006 Roger Frostad tlf. 417 84 300 Eller via epost: region.ost@fagakademiet.no NB! Konferansen er tellende med 12 timer i klinisk fagstige. Vi gjør oppmerksom på at medlemmer i Fagforbundet har anledning til å søke Fagforbundets stipendordning. colourbox.com 36 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL