SEKSJONSLEDER Mindreårige asylsøkere fortjener fosterforeldre Statsminister Erna Solberg inviterer familier til å åpne sine hjem for unge enslige asylsøkerne som kommer til Norge. Det er selvsagt avgjørende med hjerterom, men vi må ikke glemme at det handler om krigstraumatiserte barn. De må få profesjonell hjelp. Fosterforeldre må spille en avgjørende rolle for å få til en best mulig oppfølging av barna. Det kreves dessuten spesialutdannede fagfolk for å følge opp barn som er alvorlig traumatisert. Det må satses langt tyngre på fosterforeldre enn det vi har gjort til nå. Det handler for eksempel om god nok veiledning og faglig oppfølging. De må ha en faglig tyngde som rekker lengre enn i dag. Norske fosterforeldre er stolte omsorgspersoner som gir direkte fra sine hjerter, men nå kreves det enda mer av dem. Dessuten er det langt flere barn som trenger hjelp. Fosterhjemmene må oppgraderes for å stå rustet for det vi står overfor. De må blant annet få opplæring i traumehåndtering. Det er mildt sagt krevende å forsøke å sette seg inn i virkeligheten til en liten jente eller «Norske foster gutt som allerede har opplevd verre foreldre er stolte ting enn vi sannsynligvis kommer til omsorgspersoner som å gjøre i løpet av et helt liv. Psykisk gir direkte fra sine helsevern må kartlegge hva barna hjerter, men nå kreves sliter med – slik at de får best mulig det enda mer av dem.» oppfølging. Fagforbundet er der for å tydeliggjøre at fosterforeldrene har et tungt ansvar som krever mer enn hjerterom. Hjerterom og solidaritet sitter i ryggraden på landets fosterforeldre. I dag er de reservepappaer- og mammaer for hundrevis av våre mest sårbare barn – og de løser oppdragene på utmerket vis. Nå settes de på en større prøve enn noensinne. La oss sørge for at de fosterforeldrene som kan ta imot enslige asyl- søkere er så godt rustet for oppgaven som mulig. Raymond Turøy Klinisk fagstige er revidert Seksjon helse og sosial (SHS) har revidert klinisk fagstige. Det skal nå være lettere å sette seg inn i kriteriene samtidig som de faglige kravene opprettholdes. Stigen har tre nivåer, mens det tidligere var fire. Både assisten ter, fagarbeidere og personer med universitets- og høg- skoleutdanning kan ta klinisk fagstige. Les mer på fagforbundet.no/ shs. KES Vitja demenslandsbyen i Nederland Styret i SHS var i haust innom demenslandsbyen De Hogeweyk i Wesp utafor Amsterdam. Helge Sporsheim er mellom dei som tykkjer dei gjer mykje der som vi kan lære av her heime. – Det såg fint ut at dei som har felles interesser, anten bur nær kvarandre Foto: Marte Saugestad eller møtes i aktivitetsgrupper, seier han. Sporsheim trur også det er positivt for dei som vert ramma av demens, å vere omgitt av interiør i den stilen dei er vande med. – Nokre bustadar er prega av plysj og nips, medan andre er møblerte i ein enklare stil. I sjukeheimen bur grupper opptil sju personar med felles interesser og bakgrunn saman i ei livsstilgruppe. KES Barnepleiere og jordmødre møtes på Gol SHS inviterer til den årlige barnemishandling og nasjonale konferansen for kommunikasjon og etikk ved barnepleiere og jordmødre krybbedød. Konferansen blir på Gol i midten av april arrangert i samarbeid med 2016. Blant temaene er fysisk Fagakademiet. KES En flott dag med Lasse Nesten 60 medlemmer fra Buskerud møtte Lasse Gustav- son på Gol i høst. Tema var hvordan utvikle en personlig sikkerhetskultur. – Lasse er en foredragsholder og inspirator utenom det vanlige, mener Astrid Isene, leder i SHS Buskerud. I 1981 opplevde han alle brannmenns mareritt; 20 tonn propangass ble forvandlet til 1000 ødeleggende grader. – Vi som hørte ham, forstod hvor viktig det er å være opptatt av sikkerhet, sier Isene. Hun sier det handler om at hver og en må ta ansvar for å redusere risiko. – Gode sikkerhetsrutiner er ikke nok hvis de ansatte ikke følger opp. Temadagen ble arrangert av alle seksjonsstyrene, pensjonistutvalget og ungdomsutvalget i Buskerud. KES 42 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL