UNGDOMSAPPELL: Med ferskpoppet popcorn og live rap fra artisten Nalband blir ungdommen invitert inn på Stovner filial til politisk debatt. HJELPER: Etter 38 år som lærer på ungdomsskoletrinnet bruker pensjonist Tore Ludt fritida sin på leksehjelp ved Stovner filial. Denne dagen får blant andre Sidrah Latif hjelp til å språkvaske tekstene sine. Fagbladet 1/2016 < 47 fbaargang2016 fbseksjonHEL