FORNØYD: Alle som har forsøkt, er begeistret for elektronisk uravstemning. På Servicetorget i Fredrikstad stemte 12 av 13 medlemmer. Foran fra venstre: Edle Brevik, plasstillitsvalgt Magne Danielsen, Nina Wellendorf som vant iPad og Heidi Nordby Henriksen. Bak fra v: Anita Erlandsen, Leo Valen, Trude Bang, Lisbeth Kristiansen, Grete Kværnå og Grethe Sørensen. FORNØYD: Alle som har forsøkt, er begeistret for elektronisk uravstemning. På Servicetorget i Fredrikstad stemte 12 av 13 medlemmer. Foran fra venstre: Edle Brevik, plasstillitsvalgt Magne Danielsen, Nina Wellendorf som vant iPad og Heidi Nordby Henriksen. Bak fra v: Anita Erlandsen, Leo Valen, Trude Bang, Lisbeth Kristiansen, Grete Kværnå og Grethe Sørensen. Hun hadde såpass oversikt over resultatet at hun ikke trengte å klikke på lenken til nettsiden med mer informasjon, og dermed ble det ekstra enkelt for henne. Selve avstemningen blir også lettere for de lokale foreningene. Men det må gjøres et arbeid i forkant for at forbundet skal ha riktig telefonnummer til alle medlemmene. • Dette er en veldig viktig jobb som de lokale foreningene må gjøre i forkant, sier Grethe Sørensen og Trude Bang. Viktig lokal forhåndsjobb • Vi har gått gjennom alle lister og sjekket opp mot telefonkataloger på nett. Der vi fant mange med samme navn, ringte vi opp for å sjekke, forteller leder Lisbeth Kristiansen, kasserer og sekretær Anita Erlandsen og opp læringsansvarlig Grete Kvernå i Fagforbundet Fredrikstad. De forteller at det var en omfattende jobb, som også plasstillitsvalgte og de enkelte foreningene måtte involveres i. • Noen brukte facebook-sidene sine, mens andre gikk rundt til medlemmene på sine arbeidsplasser. Men nå er oppryddingsjobben gjort, og fordelen totalt sett er at vi nå har et mer oppdatert medlemsregister, sier de. Klar til hovedoppgjøret Med et vellykket prøveprosjekt i ryggen, kan det være aktuelt å ta i bruk elektronisk uravstemning i forbindelse med årets hovedoppgjør. Dette er det opp til Fagforbundets besluttende organer å bestemme. Nå ligger i alle fall muligheten der. «Jeg har alltid stemt, og denne gangen var det bare å sende et «ja» eller «nei».» Mette Hansen Fagbladet 1/2016 < 51 fbaargang2016 fbseksjonHEL