2 < Fagbladet 1/2016 30 32 36 29 4 De vant kampen om større stilling 10 TEMA: Renovasjon under press 16 – Jeg får jobbe og hjelpe andre 20 PORTRETTET: Cantaragiu Rasturnel 27–42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 40 FOTOREPORTASJEN: Møteplassen 46 Elektronisk avstemning ga mersmak 48 Halverte sykefraværet i hjemmetjenesten 50 Lukten av penger FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Tisa – enveiskjøring mot høyre 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Hanna Wozene Kvam 58 Oss 60 Kryssord 62 ETTER JOBB: Dugnadssjefen Nytt studium om barn med særskilte behov Stadig fl ere barn trenger ekstra oppfølging. Fra høsten kan du utvide kunnskapen om barn med særskilte behov i et nytt studium ved Fagskolen i Østfold. Inspirert etter fagdag Flere deltakere takket foredragsholder Bianca Simonsen (t.v.) etter fagdagen der hovedtemaet var hvordan du kan møte brukere og kollegaer både som fagperson og som medmenneske. Framtidas yrkesfaglærere NTNU i Trondheim er et av universitetene som utdanner framtidas yrkesfaglærere. De skal lære ungdom å bli stolt av faget sitt. Enveiskjøring mot høyre Tisa-avtalen kan føre til at alt annet enn mer høyrepolitikk kan bli umulig eller svært dyrt, skriver fokusforfatter Helene Bank, spesialrådgiver i For velferdsstaten. INNHOLD 10 16 Tema Fra hjelp til hjelp Renee Sund er en viktig hjelper når Biniam Mosazghi skal lære og forstå norske ord og utrykk. Renee har selv fått hjelp gjennom lærekandidatordningen slik at hun kan jobbe og hjelpe andre. MER RÅHET I RENOVASJON PÅ ANBUD 20 ISSN 0809-926X Foto: Werner Juvik Foto: Werner Juvik Foto: Per Flakstad Et halvannet år gammelt selskap, Veireno, er innvilget monopol på all avfallsinnsamling i Oslo. Konseptet er høyest mulig tempo med færre ansatte og lavere pris. Fagbladet har møtt noen som ikke løp fort nok. Såre toner I ti år har Cantaragiu Rasturnel spilt saksofon på gata i Oslo. – Det verker i hele kroppen og gjør vondt i kjevene, sier 59-åringen. Foto: Per Flakstad fbaargang2016 fbseksjonKIR