AKTUELT Fortsatt sammen om en bedre kommune Selv om programmet Sammen om en bedre kommune formelt er over, tar utviklingsarbeidet aldri slutt, ifølge kommunene som har deltatt. Mange av de over hundre kommunene som har deltatt i Sammen om en bedre kommune siden oppstart i 2011, var samlet på avslutningskonferansen Tampen brenner i Oslo i begynnelsen av desember. Kommunene delte erfaringer fra fire år med utviklingsarbeid og inspirerte hverandre til videre innsats der politikere, administrasjon og tillits valgte samarbeider om prosjekter. Kommunene tok ordet Innledere fra åtte kommuner fortalte om sitt arbeid med heltidskultur, nærvær, omdømme og kompetanse. – Vi har vært opptatt av at de ansatte selv skal være med på å finne løsninger på deltidsproblemet, sa Nina Gillebo Pettersen, hovedtillitsvalgt i Oppegård da hun fortalte om kommunens arbeid med heltidskultur. Lykkes med integrering Prosjektmedarbeider Vida Zubaite Bekken fra Frøya kommune fortalte hva de har gjort i forhold til språkopplæring og integrering av innvandrere. – Kommunen har trukket inn både næringsliv og frivillig sektor i arbeidet, fortalte Bekken, som selv er innvandrer fra Litauen. Frøya kommune har oppnådd oppsiktsvek • I år stiger prisene mer enn lønningene Etter 27 år med økt kjøpekraft er det trolig brått slutt. Norske lønnstakere får kanskje oppleve noe vi ikke har opplevd siden 1989: At vi får mindre å handle for, melder økonomer ved Statistisk sentralbyrå. SAMMEN PÅ SCENEN: Tore M. Andresen og Jenny Henstad fra Lunner, Vida Zubaite Bekken og Jan Otto Fredagsvik fra Frøya kommune. kende resultater og har innvandrere i flere lederposisjoner. Flere av kommunene etterlyste et nytt program for samarbeid. Foreløpig har ikke partene som sto bak Sammen om en bedre kommune; Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i arbeidslivet; KS, LO kommune, YS kommune, Unio og Akademikerne, bestemt seg for veien videre. Fagforbundet kommer til å samarbeide tett med de kommunene som ønsker å fortsette å bruke trepartssamarbeid for å løse utfordringer i kommunen, ifølge Britt Silseth i Fagforbundets politiske ledelse. Tekst og foto: NINA BERGGREN MONSEN «Venstre og KrF skrøt av at de skulle være garantisten for en mer anstendig innvandringspolitikk. Men nå må de åpne øynene og se hvilket monster de har skapt.» Heikki Holmås, stortingsrepresentant for SV «En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge.» Sylvi Listhaug, innvandrings- og integreringsminister Profitt på velferden SVs forslag om å utrede omfanget av profitt fra offentlig finansierte velferdstjenester skal behandles i Finanskomiteen på Stortinget før påske. SV ønsker at et utvalg skal utrede omfanget av profitt fra offentlig finansierte velferdstjenester. Partiet vil også at utvalget ser på hvordan det kan innføres forbud mot profitt fra velferd som betales med skattepenger. Utbetalingene fra KLP øker I 2010 utbetalte Kommunal Landspensjonskasse (KLP) om lag 8,3 milliarder kroner i pensjon. Fem år senere har tallet økt til 14,7 milliarder. Det er en økning på hele 77 prosent. Siden 2010 har 72 kommuner og en fylkeskommune flyttet pensjonsordningen til KLP, med sine 75.000 pensjonister. Andre viktige årsaker til veksten i utbetalinger er ifølge KLP at hver pensjonist får mer som følge av lønnsveksten og fordi flere pensjonister lever lenger. colourbox.com 8 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR