TEMA:RENOVASJON UNDER PRESS FEM UKER VAR NOK Etter fem uker fikk sjåfør og renovatør Marcin Marys nok. Han sa opp jobben i selskapet Veireno som har vunnet offentlige kontrakter for en halv milliard det siste året. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK D D e kutter staben, øker tempoet og presser lønna til minste lovlige nivå. I oktober overtok Veireno fra Ytre Enebakk ti kommuner i Vestfold. Til høsten overtar de avfallsinnsamlinga i hele Oslo. Renovatører som har utført tjenester i Oslo siden 80-tallet, ser etter nye jobber. De anser yrket som tapt. Hardkjør og lønnstap Fagbladet møter polske Marcin Marys en uke etter at han sa opp og forlot Veireno i Sandefjord. Vestfold-kom < munene håper ny kontraktør kan gi noe lavere reno- ET YRKE TAPT I ANBUDSRUNDER De utfører en lovpålagt offentlig oppgave. Renovasjonsarbeiderne sørger for at søpla di blir hentet, fraktet og levert til sortering og gjenvinning. Men vilkåra reno vatørene jobber under er som natt og dag – avhengig av om kommunen står for jobben selv eller har lagt den ut på anbud. 10 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR